Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de herwaardering van de kwalificerende opleidingen die tot een baan leiden.

Indiener(s)
Kalvin Soiresse Njall
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 180)

 
Datum ontvangst: 10/09/2020 Datum publicatie: 14/10/2020 Referentie: B.I.V. 14 (20/21), Blz. 27
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 14/10/2020 Referentie: B.I.V. 14 (20/21), Blz. 28
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/09/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/09/2020 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/10/2020 Ontwikkeling Kalvin Soiresse Njall B.I.V. 14 (20/21) 27
14/10/2020 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 14 (20/21) 28
14/10/2020 Repliek Kalvin Soiresse Njall B.I.V. 14 (20/21) 30