Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende diversiteit bij de gewestelijke instelling perspective.brussels.

Indiener(s)
Nadia El Yousfi
aan
Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang (Vragen nr 359)

 
Datum ontvangst: 09/09/2020 Datum publicatie: 16/11/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 16/11/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/09/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Volgens de schrijver Denis Guedj zijn gelijke kansen voorbehouden aan degenen die geluk hebben. Deze ironische gevatheid is helaas een van de facetten van de Brusselse realiteit en spoort ons aan om ons beleid ten gunste van de diversiteit voortdurend in vraag te stellen. Ik ben al zo'n vijftien jaar actief op dit gebied, omdat ik me ervan bewust ben dat de strijd tegen discriminatie een strijd is die helaas nooit zal eindigen, maar we moeten desalniettemin een ambitieus beleid blijven voeren.

De diversiteitsplannen volgen elkaar op en de resultaten kunnen voorlopig geen aanleiding geven tot een jubelende en feestelijke houding. Hele delen van onze welvarende en complexe samenleving worden nog steeds getroffen door de bacterie van het racisme. Veel Brusselse bedrijven zijn het eens met deze vaststelling.

Wij hebben tools ter beschikking, en de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling is een van die tools die we vooral binnen onze gewestelijke instellingen moeten gebruiken. Wij weten dat artikel 3 van deze ordonnantie
tevens tot doel heeft een algemeen kader te scheppen voor de bevordering van de gelijke kansen in het kader van het gewestelijk tewerkstellingsbeleid en dat artikel 7, paragraaf 1, elke vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse discriminatie verbiedt. Ik vraag me dan ook af hoe het gesteld is met onze besturen, meer bepaald in de hoogste lagen van het organigram.

Graag een antwoord op volgende vragen:

- Plant u een nieuw wervingsbeleid in deze gewestelijke instelling om de diversiteit in de verantwoordelijke functies te verhogen?
 
 
Antwoord    Diversiteit vormt een belangrijk element van het dagelijkse beheer van de instelling die perspective.brussels is. Het directiecomité besteedt bijzondere aandacht aan dit aspect bij de wijze waarop de instelling geleid wordt en het zal dit ook in de toekomst blijven doen. Zo valt op te merken dat vrouwen duidelijk in de meerderheid zijn (bijna 60%) bij perspective.brussels en dat zij op alle niveaus van het organigram vertegenwoordigd zijn.  Bovendien is de begeleidingscommissie voor het diversiteitsplan samengesteld kunnen worden, maar de drie oproepen voor kandidaten voor de aanstelling van een diversiteitsmanager hebben tot nog toe geen kandidaten opgeleverd.

In 2019 gingen zestien contractuele betrekkingen naar personen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen. Van die zestien wonen er zeven in een wijk die gelegen is in de diversiteitszone, zoals omschreven door het platform
https://wijkmonitoring.brussels/.

Op het niveau van het directiecomité dient te worden opgemerkt dat de BHR onlangs mevrouw Sarah De Boeck heeft benoemd tot directeur van de afdeling Territoriale Kennis van perspective.brussels. Dit heeft tot gevolg dat de samenstelling van het directiecomité van de instelling nu volledig paritair is.