Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende diversiteit bij de gewestelijke instelling Net Brussel.

Indiener(s)
Nadia El Yousfi
aan
Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie (Vragen nr 492)

 
Datum ontvangst: 09/09/2020 Datum publicatie: 11/11/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 27/10/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/09/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Volgens de schrijver Denis Guedj zijn gelijke kansen voorbehouden aan degenen die geluk hebben. Deze ironische gevatheid is helaas een van de facetten van de Brusselse realiteit en spoort ons aan om ons beleid ten gunste van de diversiteit voortdurend in vraag te stellen. Ik ben al zo'n vijftien jaar actief op dit gebied, omdat ik me ervan bewust ben dat de strijd tegen discriminatie een strijd is die helaas nooit zal eindigen, maar we moeten desalniettemin een ambitieus beleid blijven voeren.

De diversiteitsplannen volgen elkaar op en de resultaten kunnen voorlopig geen aanleiding geven tot een jubelende en feestelijke houding. Hele delen van onze welvarende en complexe samenleving worden nog steeds getroffen door de bacterie van het racisme. Veel Brusselse bedrijven zijn het eens met deze vaststelling.

Wij hebben tools ter beschikking, en de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling is een van die tools die we vooral binnen onze gewestelijke instellingen moeten gebruiken. Wij weten dat artikel 3 van deze ordonnantie
tevens tot doel heeft een algemeen kader te scheppen voor de bevordering van de gelijke kansen in het kader van het gewestelijk tewerkstellingsbeleid en dat artikel 7, paragraaf 1, elke vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse discriminatie verbiedt. Ik vraag me dan ook af hoe het gesteld is met onze besturen, meer bepaald in de hoogste lagen van het organigram.

Graag een antwoord op volgende vragen:

- Plant u een nieuw wervingsbeleid in deze gewestelijke instelling om de diversiteit in de verantwoordelijke functies te verhogen?
 
 
Antwoord    Het diversiteitsplan 2020-2022 van het Agentschap telt vijf specifieke doelstellingen, waaronder toegang van vrouwen tot het midden- en hoger kader.

Op het niveau van het statutair personeel zullen vrouwelijke statutaire ambtenaren toegang tot verantwoordelijkheidsfuncties kunnen hebben door middel van bevorderingen.

Op het niveau van de contractuele functies (midden- en hoger kader) worden de jobaanbiedingen systematisch gericht aan en behandeld door Actiris, wat de gelijke kansen voor de werkzoekenden garandeert.

Deze aanbiedingen zijn zo opgesteld dat ze zowel mannen als vrouwen beogen.

Daarnaast worden de gekwalificeerde contractuele jobaanbiedingen ook verspreid via onze website en betalende sites die zich zowel tot mannen als vrouwen richten.

Overigens worden de beschikbare vacatures voor contracten van onbepaalde duur door het Agentschap prioritair intern verspreid. Alle medewerkers kunnen dus voor deze functies solliciteren.

Bij het schrijven van de jobaanbiedingen wordt getracht om zo veel mogelijk neutrale termen en een genderneutrale stijl te gebruiken.

Het blijft een feit dat de activiteit van het Agentschap voornamelijk industrieel is en dat het gezochte personeel vaak overeenstemt met profielen/studies waarin vrouwen nog steeds weinig vertegenwoordigd zijn: hoofd van de garage, preventieadviseur, enz.

Het is belangrijk op te merken dat het Agentschap sinds januari 2019 de eerste vrouwelijke operationeel ingenieur verantwoordelijk voor de operationele sites tewerkstelt.

Bovendien zal de verbetering van de diversiteit op het niveau van de verantwoordelijkheidsfuncties een punt van aandacht zijn tijdens de volledige uitwerking van het herontwikkelingsplan en ook in het kader van de nieuwe aanwervingsgolven die zullen plaatsvinden, zowel voor de hoge ambtenaren (mandatarissen) als voor het administratieve en operationele personeel.