Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende diversiteit bij de gewestelijke instelling BGHM.

Indiener(s)
Nadia El Yousfi
aan
Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 326)

 
Datum ontvangst: 09/09/2020 Datum publicatie: 11/11/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 20/10/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/09/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Volgens de schrijver Denis Guedj zijn gelijke kansen voorbehouden aan degenen die geluk hebben. Deze ironische gevatheid is helaas een van de facetten van de Brusselse realiteit en spoort ons aan om ons beleid ten gunste van de diversiteit voortdurend in vraag te stellen. Ik ben al zo'n vijftien jaar actief op dit gebied, omdat ik me ervan bewust ben dat de strijd tegen discriminatie een strijd is die helaas nooit zal eindigen, maar we moeten desalniettemin een ambitieus beleid blijven voeren.

De diversiteitsplannen volgen elkaar op en de resultaten kunnen voorlopig geen aanleiding geven tot een jubelende en feestelijke houding. Hele delen van onze welvarende en complexe samenleving worden nog steeds getroffen door de bacterie van het racisme. Veel Brusselse bedrijven zijn het eens met deze vaststelling.

Wij hebben tools ter beschikking, en de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling is een van die tools die we vooral binnen onze gewestelijke instellingen moeten gebruiken. Wij weten dat artikel 3 van deze ordonnantie
tevens tot doel heeft een algemeen kader te scheppen voor de bevordering van de gelijke kansen in het kader van het gewestelijk tewerkstellingsbeleid en dat artikel 7, paragraaf 1, elke vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse discriminatie verbiedt. Ik vraag me dan ook af hoe het gesteld is met onze besturen, meer bepaald in de hoogste lagen van het organigram.

Graag een antwoord op volgende vragen:

- Plant u een nieuw wervingsbeleid in deze gewestelijke instelling om de diversiteit in de verantwoordelijke functies te verhogen?
 
 
Antwoord    Bij de BGHM zijn een aantal maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de diversiteitsbeginselen worden nageleefd, namelijk:

- Alle aanwervingen gebeuren op basis van diploma;
- Er is geen loonverschil tussen mannen en vrouwen;
- De werkaanbiedingen van Selor (voor statutaire functies bij de BGHM) bevatten een standaard vermelding omtrent non-discriminatie en mogelijke aanpassingen voor mensen met een handicap;
- De werkaanbiedingen die worden bekendgemaakt via de sociale media (LinkedIn, Facebook, website, ...) bevatten een vermelding over diversiteit (mogelijkheid om tijdens de selectieprocedure en na de aanwerving redelijke aanpassingen te vragen) en over gender (de teksten worden ter wille van de leesbaarheid opgesteld in de mannelijke vorm, maar ze zijn zonder onderscheid gericht tot M, V en X);
In de afgelopen jaren is het aantal vrouwen in hogere managementfuncties bij de BGHM toegenomen.