Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende het gewestbeleid voor de voetgangers en de stappen die gezet zijn.

Indiener(s)
Ingrid Parmentier
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 60)

 
Datum ontvangst: 24/09/2020 Datum publicatie: 13/10/2020 Referentie: B.I.V. 13 (20/21), Blz. 49
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 13/10/2020 Referentie: B.I.V. 13 (20/21), Blz. 52
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/09/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
28/09/2020 Verwijzing commissie Mobiliteit Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/10/2020 Ontwikkeling Ingrid Parmentier B.I.V. 13 (20/21) 49
13/10/2020 Tussenkomst Arnaud Verstraete B.I.V. 13 (20/21) 51
13/10/2020 Tussenkomst Cieltje Van Achter B.I.V. 13 (20/21) 51
13/10/2020 Tussenkomst Sadik Köksal B.I.V. 13 (20/21) 52
13/10/2020 Antwoord Elke Van den Brandt B.I.V. 13 (20/21) 52
13/10/2020 Repliek Ingrid Parmentier B.I.V. 13 (20/21) 56