Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de energieprestaties van de woningen in het BHG.

Indiener(s)
Christophe De Beukelaer
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 147)
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 107)

 
Datum ontvangst: 24/09/2020 Datum publicatie: 16/12/2020 Referentie: B.I.V. 49 (20/21), Blz. 30
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 16/12/2020 Referentie: B.I.V. 49 (20/21), Blz. 32
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/09/2020 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
28/09/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
28/09/2020 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/12/2020 Uitgesteld
16/12/2020 Ontwikkeling Christophe De Beukelaer B.I.V. 49 (20/21) 31
16/12/2020 Antwoord Alain Maron B.I.V. 49 (20/21) 32