Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de subsidies aan de gemeenten voor de sterilisatie van zwerfkatten.

Indiener(s)
Victoria Austraet
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 188)

 
Datum ontvangst: 24/09/2020 Datum publicatie: 16/12/2020 Referentie: B.I.V. 49 (20/21), Blz. 56
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 16/12/2020 Referentie: B.I.V. 49 (20/21), Blz. 57
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/09/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
28/09/2020 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/12/2020 Ontwikkeling Victoria Austraet B.I.V. 49 (20/21) 56
16/12/2020 Antwoord Alain Maron B.I.V. 49 (20/21) 57
16/12/2020 Repliek Victoria Austraet B.I.V. 49 (20/21) 58