Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende kandidaathuurders slachtoffer van fraude.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 329)

 
Datum ontvangst: 05/06/2020 Datum publicatie: 21/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 20/10/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/10/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Ik werd de voorbije dagen aangesproken door verschillende personen die op de wachtlijst staan voor een sociale woning en die het slachtoffer zijn geweest van een fraude. Een malafide persoon zou deze personen gecontacteerd hebben en hen hebben voorgesteld om de procedures voor de toewijzing van een sociale woningen in de gemeente Evere te versnellen in ruil voor een financiële vergoeding. Hiervoor moetsen ze hem hun dossiernummer en een kopie van hun identiteitskaart doorsturen via messenger op Facebook. Zodra de bankoverschrijving is uitgevoerd ( tussen 300 euros en meer) , verdwijnt de persoon in kwestie onmiddellijk. het is een oneindige vicieuze cirkel, aangezien de persoon in kwestie de identiteitsgegevens van zijn slachtoffers gebruikt om contact op te nemen met zijn volgende slachtoffers.

Vandaar mijn vragen:

1. Bent u op de hoogte van deze fraude, die vooral mensen in precaire situaties treft? Is hiertoe een onderzoek ingesteld?

2. Heeft de huisvestingsmaatschappij Evere City ook een intern onderzoek uitgevoerd?

3. Hoe kunnen we de slachtoffers beschermen?

4. Zou een sensibiliseringscampagne in samenwerking met de politie niet opportuun zijn om mensen hierover te informeren?
 
 
Antwoord    De sociale huisvestingsmaatschappij Everecity werd op 18 mei 2020 op de hoogte gebracht van een fraudezaak. Het slachtoffer was in staat om de vermeende dader te identificeren. Deze laatste is, voor de volledigheid, geen werknemer van de OVM.

Everecity heeft onmiddellijk klacht ingediend bij de politie. Het slachtoffer heeft eveneens een aangifte van oplichting ingediend op “police on web”.

Helaas komt dit soort oplichterij niet alleen voor in de sector van de sociale huisvesting. De politie voert ook regelmatig preventiecampagnes tegen phishing en andere internetoplichting.

Om te voorkomen dat dit soort oplichterij zich opnieuw voordoet, en hoewel er voor zover wij weten slechts één geval is gemeld, denkt de communicatiedienst van de BGHM op dit moment na over preventie-instrumenten voor kandidaat-huurders. Als eerste actie zal de BGHM op haar website een preventieve boodschap publiceren die de mensen herinnert aan de geldende regels en de totale onmogelijkheid om een woning toe te wijzen zonder de controle van de sociaal afgevaardigde.