Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de installatie van verhoogde verkeersdrempels en zebrapaden in de Paleisstraat in Schaarbeek.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 263)

 
Datum ontvangst: 28/09/2020 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/10/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
07/10/2020 Verwijzing commissie Mobiliteit Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/10/2020 Uitgesteld
10/11/2020 Van de agenda gehaald.
10/11/2020 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag