Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de strijd tegen de gevolgen van waterstress van het Brussels bomen- en plantenerfgoed.

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 162)

 
Datum ontvangst: 28/09/2020 Datum publicatie: 16/12/2020 Referentie: B.I.V. 49 (20/21), Blz. 67
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 16/12/2020 Referentie: B.I.V. 49 (20/21), Blz. 68
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/10/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
07/10/2020 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/12/2020 Ontwikkeling Leila Agic B.I.V. 49 (20/21) 67
16/12/2020 Antwoord Alain Maron B.I.V. 49 (20/21) 68
16/12/2020 Repliek Leila Agic B.I.V. 49 (20/21) 70