Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de lijst met de toegelaten reptielen.

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 197)

 
Datum ontvangst: 28/09/2020 Datum publicatie: 16/12/2020 Referentie: B.I.V. 49 (20/21), Blz. 1
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 16/12/2020 Referentie: B.I.V. 49 (20/21), Blz. 1
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/10/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
07/10/2020 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/12/2020 Ontwikkeling Leila Agic B.I.V. 49 (20/21) 1
16/12/2020 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 49 (20/21) 1
16/12/2020 Repliek Leila Agic B.I.V. 49 (20/21) 2