Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de toekenning van een subsidie van 60.000 euro aan de VUB om een alternatief voor dierproeven te testen.

Indiener(s)
Victoria Austraet
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 199)

 
Datum ontvangst: 05/10/2020 Datum publicatie: 21/10/2020 Referentie: B.I.V. 20 (20/21), Blz. 6
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 21/10/2020 Referentie: B.I.V. 20 (20/21), Blz. 8
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/10/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
07/10/2020 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
21/10/2020 Ontwikkeling Victoria Austraet B.I.V. 20 (20/21) 6
21/10/2020 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 20 (20/21) 8
21/10/2020 Repliek Victoria Austraet B.I.V. 20 (20/21) 9