Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het arbeidsverzuim in de ION’s onder uw toezicht

Indiener(s)
Christophe De Beukelaer
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 189)

 
Datum ontvangst: 29/09/2020 Datum publicatie: 22/12/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 29/10/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/10/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Ik had graag voor elk van de instellingen die onder uw toezicht staan, de gegevens voor het voorbije jaar en voor het lopende jaar gekregen.

- Wat is het totale verzuimpercentage? Op hoeveel niet-gewerkte dagen komt dat neer?
- Wat is het verzuimpercentage in de gewestelijke instellingen van eerste en tweede categorie? Wat is het totale percentage voor alle Brusselse overheidsdiensten, uitgesplitst volgens werkgever/instelling en uitgesplitst volgens statuut? Wat is de evolutie doorheen de jaren van het verzuimpercentage (laatste 20 jaar)? Wat is de uitsplitsing van de cijfers volgens de korte (0-1 maand), middellange (1 maand - 1 jaar) en lange duur (>1 jaar)?
- Wat is het aandeel van de werknemers met een arbeidsovereenkomst in het verzuimpercentage (in totaal, GOB en gewestelijke instellingen)?
- Wat zijn, in percentage, de redenen die voor het verzuim worden opgegeven?
- Wat is het aandeel van de arbeidsongevallen in het vastgestelde aantal afwezigheidsdagen?
- Welke maatregelen werden getroffen om het arbeidsverzuim in elk van de instellingen te verminderen?
- Wat is het algemene verzuimpercentage in de privésector in het Brussels Gewest?
- Hoeveel jaar blijft een werknemer in de overheidsbetrekking die onder uw toezicht staat? Met andere woorden, wat is de gemiddelde duur van een loopbaan in onze openbare instellingen, inclusief GOB en gewestelijke instellingen?
- Wat de GOB betreft, had ik graag de bovenstaande gegevens gekregen voor de volgende diensten waarvoor u bevoegd bent, alsook voor de diensten die niet vermeld werden: Brussel Fiscaliteit, talent.brussels, urban.brussels, Gewestelijke Coördinatie, Easybrussels, Brussels Centrum voor Voedingsmiddelenexpertise, Bruxelles ConnectIT, Brussel Economie en Werkgelegenheid, Brussel Financiën & Begroting, Brussels International, Brussel Huisvesting, Brussel Mobiliteit, Brussel Plaatselijke Besturen, Brussel HR Facilities, Brussel Synergie, Easy.brussels en Equal.brussels.
 
 
Antwoord    Talent.brussels kan geen cijfers voor 2020 voorleggen omdat het jaar nog niet rond is. Onze medische controle-instantie zal deze gegevens in 2021 compileren.

Voor talent.brussels bedroeg het absenteïsmepercentage 4,70% voor 2019, goed voor 967 niet-gepresteerde dagen.

Het absenteïsmepercentage van 4,70% is als volgt verdeeld:
- korte afwezigheid (0-1 maanden): 1.76%
- middellange afwezigheid (1 maand - 1 jaar): 2,95%
- langdurige afwezigheid (> 1 jaar): 0%

Wat betreft het absenteïsmepercentage bij contractuelen: talent.brussels heeft een totaal personeelsbestand van 62 medewerkers, onder wie slechts 7% contractuelen. Cijfers in dat verband zouden niet relevant zijn.

Wat de aangegeven redenen betreft, zijn de 967 afwezigheidsdagen als volgt verdeeld:
- 34,13% om persoonlijke redenen
- 31,85% voor ziektes (ademhalingswegen, verteringsstelsel, huid, genito-urinair, enz.)
- 34,02% voor psychosociale of spier- en skeletaandoeningen.

In 2019 totaliseerde talent.brussels 3 dagen arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval.

Talent.brussels heeft een intern netwerk ontwikkeld van personen die zich met het welzijn van het personeel bezighouden (interne preventieadviseurs, vertrouwenspersonen).

Talent.brussels heeft een contract met een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, die verscheidene opdrachten uitvoert (analyses, advies).