Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het kadaster van de oude gebouwen.

Indiener(s)
Hasan Koyuncu
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 357)

 
Datum ontvangst: 01/10/2020 Datum publicatie: 06/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 16/11/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/10/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Het Brussels woningenbestand telt veel oude tot zeer oude gebouwen, aangezien slechts 6,6% van de gebouwen na 1981 werd gebouwd (statbel.fgov.be).

Het spreekt ook voor zich dat recente gebouwen statistisch gezien minder schade hebben en de desbetreffende schadegevallen statistisch gezien minder kosten.

Beschikt u over een nauwkeurig kadaster van de gebouwen in het Brussels Gewest die van vóór 1900 dateren?

Welke initiatieven heeft ons Gewest genomen voor de zeer oude, zowel openbare als particuliere gebouwen, wat met name de risico’s betreft (schade, schadegevallen, enz.)?

Zou een preventiecampagne kunnen worden overwogen voor de eigenaars van gebouwen die van vóór 1900 dateren, om de bevolking bewust te maken van de risico’s en/of preventiemaatregelen die voor dergelijke gebouwen moeten worden getroffen?
 
 
Antwoord    Deze vragen vallen onder de bevoegdheid van de heer Pascal Smet, Staatssecretaris in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor stedenbouw.