Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het project van Beliris om de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Laken te verlichten.

Indiener(s)
Soetkin Hoessen
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 375)

 
Datum ontvangst: 05/10/2020 Datum publicatie: 27/11/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 26/11/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/10/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 28 september konden we op Bruzz lezen over een nieuw project van Beliris. Deze herfst zal Beliris verlichting gaan installeren op de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken, met de bedoeling om de architecturale pracht van het gebouw te accenturen en het letterlijk in de spotlights te zetten. Zowel de voorkant, de zijgevels als de kapel zullen worden verlicht. Het zou gaan om 370 spots, die op het gebouw zelf zullen worden aangebracht. De rozetvensters en de glasramen zullen langs de binnenzijde verlicht worden.

In de avonden wordt het totaal van de gevels volledig verlicht, 's nachts zal er subtieler licht worden gebruikt. Tegen de zomer van 2021 zou het project afgerond moeten zijn. De totale kosten van het project zijn iets meer dan een miljoen euro.

Sinds enkele jaren is er een koppel slechtvalken dat een nest heeft in de toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken.

Ik heb de volgende vragen:

- Met wie heeft er overleg plaatsgevonden over de totstandkoming van het project?

- Is er contact geweest met Leefmilieu Brussel en/of vogelbeschermingsorganisaties in verband met het nest van de slechtvalken? Hoe wordt er gezorgd dat de verlichting hen niet zal storen?

- Zijn de omwonenden ook geconsulteerd?

- Hoe wordt de overlast ingeschat van de werken van de installatie van de spots?
 
 
Antwoord    Het begeleidingscomité dat het project van bij de start van de studie opgevolgd heeft, was samengesteld uit vertegenwoordigers van de Stad Brussel, Brussel Mobiliteit, Leefmilieu Brussel, de Directie Monumenten en Landschappen, de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, de Directie Stedenbouw, de federale Regie der Gebouwen, de Kerkfabriek en SIBELGA.

Om het door het begeleidingscomité gewenste beeld zo goed mogelijk te bepalen, werden in maart en april 2015, in aanwezigheid van alle partijen, ter plaatse verschillende tests uitgevoerd, en dit tussen het opstellen van het voorlopige en het definitieve voorontwerp.

Er hebben in dat verband talrijke ontmoetingen plaatsgevonden met het departement Biodiversiteit van Leefmilieu Brussel om zowel in het toekomstige project als in de fase der werkzaamheden mechanismen in te bouwen die ervoor moeten zorgen dat de valken niet gestoord worden in de broedperiode.

Er werden op advies van Leefmilieu Brussel meerdere elementen aangebracht om zowel gedurende de fase der werkzaamheden als tijdens de eigenlijke levensfase van het verlichtingsproject elke verstoring te vermijden.

Tijdens de installatie zijn alle werkzaamheden boven 40 meter hoog - hoogte waarop de valken zich verplaatsen en hun nest bouwen - verboden tussen 15 februari en 15 augustus (verlengde broedperiode). Hierdoor kunnen ze dus vanaf deze hoogte overal op het kerkgebouw hun nest bouwen, maar wordt ook verhinderd dat de valken verstoord of opgeschrikt worden door de aanwezigheid van werkmannen op die hoogte, waardoor vermeden wordt dat de nesten in de steek worden gelaten.

Tijdens de levensfase van het project is het nuttig ervoor te zorgen dat elk verlichtingsapparaat op commando in- of uitgeschakeld kan worden, via een systeem dat door de toekomstige beheerder van de verlichting, Leefmilieu Brussel, wordt bediend. Het is dus uiteraard de bedoeling dat de verlichtingsinstallaties op de plaatsen waar nesten gebouwd worden in opdracht van Leefmilieu Brussel gedoofd worden tijdens de broedperiode. Ter wille van de symmetrie en de samenhang van de belichting zal er dan een bijkomend aantal toestellen gedoofd worden.

De omwonenden werden geraadpleegd via twee kanalen: het openbaar onderzoek dat door de Stad Brussel georganiseerd werd in het kader van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning en op 16 januari 2018 aanleiding heeft gegeven tot een overlegcommissie / de brieven die BELIRIS voorafgaand aan het openbaar onderzoek verstuurd heeft naar de eigenaars van de huizen op wier aangrenzende muren een schijnwerper zou worden geïnstalleerd. Naar aanleiding van deze raadplegingen heeft één omwonende bezwaar aangetekend tegen het installeren van een schijnwerper op zijn voorgevel – het toestel werd derhalve verplaatst naar een openbare lichtmast.

De overlast die de installatie van de schijnwerpers meebrengt voor de valken kwam hierboven aan bod. De overlast voor de omwonenden is minimaal omwille van het geringe aantal schijnwerpers dat op afstand van de kerk wordt geplaatst (wat de voetgangers betreft, zijn er voor een beperkte periode enkele omleidingen te verwachten). Wat de overlast voor de werking van de kerk betreft, is alles gepland in overleg met de Kerkfabriek om lawaaierige werkzaamheden tijdens de verschillende plechtigheden (missen, bruiloften, begrafenissen, ...) te vermijden en de aannemer zal zich flexibel opstellen ten aanzien van deze beperkingen om de werkzaamheden toch binnen de afgesproken termijnen vooruit te doen gaan.