Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het project van Beliris om de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Laken te verlichten.

Indiener(s)
Soetkin Hoessen
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 263)

 
Datum ontvangst: 05/10/2020 Datum publicatie: 11/11/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 05/11/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/10/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 28 september konden we op Bruzz (https://www.bruzz.be/samenleving/onze-lieve-vrouwekerk-van-laken-24-op-24-schijnwerpers-2020-09-28) lezen over een nieuw project van Beliris. Deze herfst zal Beliris verlichting gaan installeren op de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken, met de bedoeling om de architecturale pracht van het gebouw te accenturen en het letterlijk in de spotlights te zetten. Zowel de voorkant, de zijgevels als de kapel zullen worden verlicht. Het zou gaan om 370 spots, die op het gebouw zelf zullen worden aangebracht. De rozetvensters en de glasramen zullen langs de binnenzijde verlicht worden.

In de avonden wordt het totaal van de gevels volledig verlicht, 's nachts zal er subtieler licht worden gebruikt. Tegen de zomer van 2021 zou het project afgerond moeten zijn. De totale kosten van het project zijn iets meer dan een miljoen euro.

Sinds enkele jaren is er een koppel slechtvalken dat een nest heeft in de toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken.

Ik heb de volgende vragen:

- Met wie heeft er overleg plaatsgevonden over de totstandkoming van het project?

- Is er contact geweest met Leefmilieu Brussel en/of vogelbeschermingsorganisaties in verband met het nest van de slechtvalken? Hoe wordt er gezorgd dat de verlichting hen niet zal storen?

- Zijn de omwonenden ook geconsulteerd?

- Hoe wordt de overlast ingeschat van de werken van de installatie van de spots?
 
 
Antwoord    Zoals U allicht weet, keurde de Brusselse regering tijdens de vorige legislatuur in 2017 op mijn initiatief een gewestelijk lichtplan goed, waarin ook de scenografische verlichting van gebouwen en monumenten werd voorzien. De Onze-Lieve-Vrouwekerk in Laken maakt hier deel van uit. Voor een concrete stand van zaken verwijs ik u door naar het antwoord van de Minister-President, aan wie u deze vraag ook richtte.

Ik kan u verder meedelen dat ik momenteel vanuit mijn bevoegdheden stedenbouw en erfgoed een programma van lichtprojecten voorbereid met als doel dit vanaf 2021 in nauwe samenwerking met Sibelga te concretiseren. Het is de bedoeling om een aantal gebouwen, sites en monumenten met erfgoedwaarde op te lijsten en hiervoor een scenografisch lichtproject te realiseren.