Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de stappen van de burgers bij de DBDMH

Indiener(s)
Dominique Dufourny
aan
Pascal Smet, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 265)

 
Datum ontvangst: 05/10/2020 Datum publicatie: 15/12/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 13/11/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/10/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Een van de operationele doelstellingen van de DBDMH is het vergemakkelijken van de contacten van de burgers met de brandweer. Zo is het de bedoeling een internetsite te creëren rond het concept van een e-loket (preventie, werk, kazernebezoeken, interventierapporten, 1722, enz.), alsook een servicedesk om de activiteiten van de verschillende diensten die in contact staan met het publiek te optimaliseren en de automatisering van de behandeling van de aanvragen van de burgers te ontwikkelen.

Graag een antwoord op volgende vragen ter zake:

- Welke acties werden ondernomen of uitgevoerd om de contacten van het publiek met de brandweer te vergemakkelijken?
- Welke opleidingen worden gepland voor het personeel van de contactdiensten?
- Hoe staat het met de creatie van een website om het gemakkelijker te maken voor de burgers om informatie in te winnen bij de DBDMH?
 
 
Antwoord    Er werden tal van acties ondernomen om de stappen van de burgers rechtstreeks of onrechtstreeks te vergemakkelijken, maar ook om sneller en efficiënter te kunnen reageren en tegelijkertijd te zorgen voor een betere traceerbaarheid en een kwaliteitsnorm voor elk verzoek.

Deze acties zijn met name gericht op het reorganiseren van onze administratieve diensten en het vereenvoudigen en digitaliseren van hun procedures.

Het meest concrete en zichtbare resultaat van deze transformaties voor het grote publiek is de ontwikkeling van een nieuwe website die gericht is op het afronden van stappen. Procedures die alleen afhankelijk zijn van de brandweer werden er gedigitaliseerd: het aanvragen van een interventieattest, het indienen van een klacht of bezwaar, solliciteren, het vastleggen van een kazernebezoek, enz. De fysieke loketten blijven echter open voor het publiek voor de personen die geen toegangsmogelijkheid tot de website zouden hebben.

Een aantal procedures is echter afhankelijk van een goede samenwerking met diverse andere instanties. Dit is het geval voor de meeste stappen bij onze dienst Preventie. In eerste instantie werden de aanvraagformulieren vereenvoudigd en aangepast zodat ze met de computer kunnen worden ingevuld. Het doel is te komen tot een samenwerking met alle gemeenten en partners, zodat ook deze procedures volledig gedigitaliseerd kunnen worden.

Bovendien neemt de DBDMH actief deel aan de verschillende werkgroepen die door Easy Brussels zijn geïnitieerd (Once Only, stappen-abc, enz.).

Voor het personeel van de diensten die in contact komen met het publiek zijn de volgende opleidingen gepland: agressiebeheer voor de personeelsleden van het onthaal en administratieve vereenvoudiging (begrijpen wat administratieve vereenvoudiging is, ambassadeur worden).

Er zijn bijkomende ontwikkelingen lopende om FAQ's op de website te publiceren over de verschillende te ondernemen stappen.