Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de balans van Kokotte - Horeca-incubator.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 247)

 
Datum ontvangst: 05/10/2020 Datum publicatie: 05/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 04/12/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/10/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Sinds september 2019 stelt het Brussels Gewest een pop-up restaurant ter beschikking van ondernemers om hun horecaproject gedurende vier maanden te testen tegen lagere kosten en met minder risico. Dit project is gelegen in de Beenhouwersstraat, in het hart van het Îlot Sacré. Het restaurant, uitgerust met een professionele keuken naar FAVV-norm, en een modulaire eetzaal met dertig zitplaatsen worden ter beschikking gesteld van de aspirant-restaurateur tegen een huurprijs van 800 euro, inclusief de energiekosten.

Hub.brussels deed een investering van 160.000 euro voor deze incubator, waar jaarlijks 70.000 euro bijkomt voor de opvolging van de aspirant-restaurateurs.

Graag een antwoord op volgende vragen ter zake:

- Kan u ons de balans van Kokotte geven sinds de opening?

- Hoeveel projecten heeft Kokotte sinds de lancering in september 2019 gehost? Welk soort projecten waren dit (type keuken, project, enz.)? Is een lijst van alle gehoste projecten beschikbaar?

- Hoeveel projecten die gehost werden door Kokotte zijn na de popup-ervaring doorgegaan? Hoeveel worden er geleid door ondernemers? Hoeveel worden er beheerd door Brusselaars?

- Hoeveel aanvragen werden ingediend sinds september 2019? Hoe en op welke basis worden deze projecten geselecteerd? Wie vormt de jury die de projecten selecteert? Is er een link met beroepsverenigingen en scholen/opleidingscentra om dit te doen? Moeten de projecten uitsluitend aansluiten bij duurzame ontwikkeling?

- Welke steun wordt het meest gevraagd voor de jonge ondernemers die in deze incubator aanwezig zijn? Wordt een beroep gedaan op andere deskundigen dan de deskundigen van Hub? Zo ja, welke? Zijn er ook hier banden met beroepsverenigingen, horecaondernemers en scholen/opleidingscentra?

- Wat is het totale budget van de incubator, met inbegrip van het onroerend goed, dat door het Gewest wordt gefinancierd (in al zijn structuren of substructuren)?

- Wat is de impact van deze incubator op de Beenhouwersstraat?

- Welke impact had het Coronavirus op de door Kokotte gehoste projecten?

- De looptijd van Kokotte wordt aangekondigd beperkt te zijn in de tijd. Wat is de reden hiervoor? Overweegt het Gewest in dit stadium nog andere incubators van dit type te ontwikkelen?
 
 
Antwoord    In het algemeen is de balans van Kokotte sinds de opening ervan positief. Er kon een echt enthousiasme voor dit project worden vastgesteld: het is zowel een manier om de wijk een nieuwe dynamiek te geven door er een innovatief concept aan te bieden als een echte ondersteuning voor alle ondernemers die een restaurant in het BHG willen openen. De kandidaten van het "Afroburgers"-concept waren opgetogen over hun ervaring en waren vooral overtuigd om naam en faam te maken in het stadscentrum.

Voor de kandidate die op dit moment het pand betrekt met haar "Ly"-concept is de periode te beperkt om een balans op te maken van haar ervaring, ook al waren de eerste twee weken van oktober eerder positief.

Het Kokotte-project werd gelanceerd op 04/11/2019 en heeft sinds de lancering ervan 3 projecten gehost.

"Chocolero's" was het eerste project dat de dag na dit evenement zijn intrede heeft gedaan in het pand. "Chocolero's” heeft het pand 4 maanden betrokken, zoals initieel voorzien. "Afroburgers" is het tweede concept dat het pand heeft betrokken. De twee kandidates die dit project vertegenwoordigen hebben begin maart hun intrede gedaan in het pand en zouden dit in eerste instantie tot eind juni betrekken. Helaas heeft de gezondheidssituatie hun restaurantervaring in situ bemoeilijkt. Hub.brussels heeft hen daarom aangeboden om hun datum van uittreding uit het pand uit te stellen - om zo haar belofte ten aanzien van hen te respecteren en hen toch de kans te bieden om zichzelf gedurende 4 maanden te kunnen testen. "Afroburgers" bleef daarom tot eind september. De kandidaten kregen dus 3 maanden extra, wat overeenkomt met de duur van de eerste lockdown voor de horecasector. Tot slot, is "Ly" het 3
e concept dat in Kokotte werd gehost. De kandidaat die dit project vertegenwoordigt heeft zich begin oktober in het pand gevestigd. Helaas werd er door de gezondheidscrisis opnieuw een lockdown aan de sector opgelegd. In dit kader, heeft hub.brussels haar ook voorgesteld om haar ervaring te verlengen.

Hieronder vindt u
de lijst met projecten die werden gehost sinds de lancering van Kokotte:
­ Chocolero’s: chocoladebar met een zoet en hartig menu;
­ Afroburgers: burgers met Afrikaanse smaken;
­ Ly: Vietnamese keuken met lokale en seizoensgebonden producten.

Twee van de drie door Kokotte gehoste projecten (Afroburgers en Ly) werden geleid door vrouwelijke ondernemers. Twee van de drie projecten werden geleid door inwoners van Brussel, waarbij het derde project (Ly) werd geleid door een inwoner van Gent. De kandidaat van het Chocolero’s-project heeft ervoor gekozen zijn restaurant niet te ontwikkelen nadat hij zichzelf bij Kokotte had getest. De ervaring van de twee kandidaten van het “Afroburgers”-project was positief en doorslaggevend, en zij willen nu hun eigen restaurant in het stadscentrum openen. Zij hebben toegang tot het beheer en het beroep. De kandidate van het Ly-project heeft medio oktober haar deuren geopend. Gezien de omstandigheden is het moeilijk om conclusies te trekken.

In het kader van de 4 oproepen tot het indienen van kandidaatstellingen (waarvan er 1 werd stopgezet vanwege de eerste lockdown) werden 16 dossiers ingediend.

De jury bestaat uit mensen die de verschillende betrokken instanties vertegenwoordigen, maar ook uit verschillende deskundigen die een commercieel project kunnen beoordelen.

Hieronder vindt u de huidige samenstelling van de jury:
­ Starters coaches, hub.brussels en LEL-Netwerk(en);
­ HORECA-deskundigen;
­ Financiële deskundigen, hub.brussels;
­ Horecabepro;
­ De Horecafederatie;
­ De stad Brussel;
­ VisitBrussels;
­ De eigenaar van het pand in de Beenhouwersstraat 30.

Alle instanties of diensten kunnen beslissen wie zij zullen vertegenwoordigen. Het aantal wordt bepaald door de organisator. In functie van de dossiers, kunnen andere deskundigen worden uitgenodigd om een advies uit te brengen tijdens de beraadslagingen van de jury.
De jury beoordeelt de dossiers aan de hand van verschillende criteria, i.e. duurzame en lokale productie en consumptie.

Hub.brussels wil immers ook restauranthouders aanmoedigen om een “Good Food”-strategie te volgen en dus aandacht te besteden aan korte ketens en seizoensgebonden en lokale producten. De dossiers die niet werden weerhouden voor de keukentest, die de tweede stap is om de incubator te betrekken, werden doorgestuurd naar een van de LEL's of andere begeleidingsstructuren van het ondernemerschap.

Over het algemeen bouwt hub.brussels voort op van de kennis van de kandidaat; op die manier geniet deze laatste een
begeleiding op maat die hem/haar via een coaching wordt aangeboden. Hub.brussels biedt de kandidaat 10 uur per thema aan: pitch, marketing, digitale strategie, persrelaties, retaildesign, personeelsbeheer, voedselhygiëne en -veiligheid en Goodfood.

Al deze deskundigen (cf. supra) zijn extern aan het agentschap verbonden en worden daarom via overheidsopdrachten aangeworven.
De algemene begeleiding wordt beheerd door hub.brussels en behelst voornamelijk het helpen van de ondernemer bij het positioneren van zijn project en bij de implementatie van een lokalisatie- en communicatiestrategie.

Het BHG heeft iets meer dan 200.000€ aan investeringskosten op zich genomen.

Daarnaast houden we rekening met 75.000€/jaar aan werkingskosten voor de betaling van de coaching, het algemeen onderhoud van het materiaal, de organisatie van evenementen, enz.

Daarnaast
werden er verschillende partnerschappen opgezet die het mogelijk hebben gemaakt om de kosten te rationaliseren. Het gaat hier van een verlaagde huurprijs gedurende 3 jaar tot het gratis ter beschikking stellen van een volledig uitgeruste professionele keuken en bar, kamermeubilair, enz.

In de 11 maanden na de inhuldiging, is de
impact van de incubator in de Beenhouwersstraat laag geweest. De afgelopen acht maanden hebben we immers te maken gehad met een gedeeltelijke of volledige lockdown, wat heeft geleid tot een leegloop van het stadscentrum.

Door de gezondheidscrisis mocht "Afroburgers", zoals hierboven vermeld, het pand 3 maanden extra betrekken. De kandidaten kregen 2 maanden gratis huur (maart en april). "Ly" werd voorlopig verlengd. Hub.brussels heeft haar gratis huur aangeboden voor de maand oktober.

Het
Kokotte-project werd gepland voor een periode van 3 jaar. Volgend jaar zal het project worden geëvalueerd om de impact op de kandidaten te beoordelen. Er zijn echter al plannen om andere Kokotte-projecten te creëren/ontwikkelen in andere panden in het BHG.