Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende het milieu- en het rechtskader voor het procédé van de "clean tag" in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 69)
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 38)

 
Datum ontvangst: 13/10/2020 Datum publicatie: 09/11/2020 Referentie: B.I.V. 29 (20/21), Blz. 1
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 09/11/2020 Referentie: B.I.V. 29 (20/21), Blz. 3
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/10/2020 Interpellatie omgevormd tot vraag om uitleg Uitgebreid Bureau van het Parlement
19/10/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
19/10/2020 Verwijzing commissie Territoriale Ontwikkeling Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/11/2020 Ontwikkeling Julien Uyttendaele B.I.V. 29 (20/21) 1
09/11/2020 Tussenkomst Tristan Roberti B.I.V. 29 (20/21) 3
09/11/2020 Tussenkomst Geoffroy Coomans de Brachène B.I.V. 29 (20/21) 3
09/11/2020 Antwoord Pascal Smet B.I.V. 29 (20/21) 3
09/11/2020 Repliek Julien Uyttendaele B.I.V. 29 (20/21) 4