Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de fondsen van de DBDMH voor de veiligheid van de Europese toppen.

Indiener(s)
Hicham Talhi
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 131)

 
Datum ontvangst: 14/10/2020 Datum publicatie: 08/12/2020 Referentie: B.I.V. 38 (20/21), Blz. 30
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 08/12/2020 Referentie: B.I.V. 38 (20/21), Blz. 31
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/10/2020 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
19/10/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
19/10/2020 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/12/2020 Ontwikkeling Hicham Talhi B.I.V. 38 (20/21) 30
08/12/2020 Antwoord Pascal Smet B.I.V. 38 (20/21) 31
08/12/2020 Repliek Hicham Talhi B.I.V. 38 (20/21) 31