Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de kwantitatieve gegevens over het fietsgebruik en de noodzakelijke databronnen voor een strategie "Smart mobility" in het BHG.

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 284)

 
Datum ontvangst: 14/10/2020 Datum publicatie: 17/11/2020 Referentie: B.I.V. 32 (20/21), Blz. 36
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 17/11/2020 Referentie: B.I.V. 32 (20/21), Blz. 38
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/10/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
19/10/2020 Verwijzing commissie Mobiliteit Uitgebreid Bureau van het Parlement
17/11/2020 Ontwikkeling Julien Uyttendaele B.I.V. 32 (20/21) 36
17/11/2020 Antwoord Elke Van den Brandt B.I.V. 32 (20/21) 38
17/11/2020 Repliek Julien Uyttendaele B.I.V. 32 (20/21) 40