Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de problematische toegang van de voertuigen van de hulpdiensten tot de gebouwen in de omgeving van de werkzaamheden voor metro 3 aan de Jamarlaan.

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 132)

 
Datum ontvangst: 13/10/2020 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/10/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
19/10/2020 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/12/2020 Van de agenda gehaald.
08/12/2020 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag