Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de economische situatie van de hotels op de Jamarlaan die gehinderd worden door de werken aan metrolijn 3

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 479)

 
Datum ontvangst: 13/10/2020 Datum publicatie: 15/12/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 29/10/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/10/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De liberalen hebben altijd gepleit voor de invoering van een nieuwe metro in Brussel en om te beginnen juich ik het toe dat het werk aan metro 3 vordert. Ons Gewest heeft behoefte aan kwaliteitsvol openbaar vervoer en dat omvat een brede waaier van diensten die zoveel mogelijk Brusselaars kunnen bereiken.

Het werk om metro 3 op te zetten brengt echter ook zijn deel van de ergernissen met zich mee. Vooral voor de bedrijven die erdoor worden getroffen, de een zwaarder dan de ander. Laten we het voorbeeld nemen van de Jamarlaan waar de bouw van het nieuwe metrostation Toots Thielemans op 29 juni 2020 officieel van start ging, maar eigenlijk op 7 september 2020 is begonnen.

Deze werf heeft rechtstreeks gevolgen voor drie hotels: het Hotel Midi, het Hotel de France en het Hotel Mercure. Bij de uitvoering van de werken werd echter geen rekening gehouden met de realiteit van deze instellingen. Vanaf 19 oktober, wanneer de bouwkundige werken beginnen, zal de situatie niet langer toestaan dat vrachtwagens voor de hotels langskomen en stoppen, zodat ze met ernstige logistieke problemen te maken krijgen. Toen ze de MIVB vroegen naar alternatieven voor de levering van linnengoed, drop out en Kiss&Ride, vertelde de MIVB dat ze een leveringszone op 200m afstand hadden ingesteld. De vrachtwagens die het linnengoed afleveren zouden daar moeten stoppen, het vuile linnengoed bij het hotel ophalen en inladen. Herhaal dit 20 keer per cyclus, zes keer per week, en u zal begrijpen hoe absurd dit alternatief is en hoe onmogelijk het is om het toe te passen in hotels. Dit zal de activiteit van de hotels ernstig belemmeren en zelfs onmogelijk maken, als het onmogelijk blijft om te leveren.

Afgezien van dit logistieke probleem hebben de hotels geen nieuws ontvangen over mogelijke financiële steun om hen te helpen de moeilijke periode te overwinnen die deze werken zullen vormen en die ten minste vier jaar zou moeten duren, aangezien deze werken in het beste geval in 2024 voltooid zouden moeten zijn.

Graag een antwoord op volgende vragen:

- Heeft u de mogelijke economische verliezen van deze hotels in verband met de werken aan de Jamarlaan becijferd?
- Heeft u voorzien in een economische compensatie voor de hotels die door deze werken worden getroffen? Zo ja, van welke aard?
- Staan uw diensten in contact met de MIVB om oplossingen te vinden voor de logistieke problemen die deze werken met zich meebrengen voor de hotels?
 
 
Antwoord    Ik dank u voor deze vraag, maar zij valt onder de bevoegdheid van mevrouw Trachte en Mevrouw Van den Brandt