Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de steun van het Gewest voor de huur van de door de Covid-crisis getroffen handelaars.

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 255)

 
Datum ontvangst: 13/10/2020 Datum publicatie: 07/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 17/12/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/10/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In plaats van dwingende maatregelen om de huur van de handelaars op te schorten en zo de handelaars te helpen die ernstig worden getroffen door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de regering ervoor gekozen te rekenen op de vrijgevigheid van de private eigenaars: als de verhuurder een gebaar maakt voor één of twee maandbetalingen, zal een voorschotregeling van het Gewest, namelijk een lening die over 18 maanden moet worden terugbetaald, het mogelijk maken om de andere twee maanden huur op tijd te betalen.

Hoeveel dergelijke overeenkomsten werden gesloten, over hoeveel vestigingseenheden, voor welke huurbedragen?
 
 
Antwoord    Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft beslist om een reeks maatregelen te nemen om de ondernemers tijdens deze crisis te ondersteunen, waaronder de maatregel betreffende de handelshuur.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft in eerste lezing haar goedkeuring gehecht aan het ontwerp van bijzonderemachtenbesluit betreffende het verlenen van een handelshuurlening aan huurders in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis. Het ontwerpbesluit wordt nu voorgelegd aan de sociale partners voor overleg en aan de Raad van State voor advies. Het is de bedoeling dat de maatregel medio januari in werking treedt.

Hiervoor is een budget van 30.000.000 euro vrijgemaakt.

Voor de werkingskosten (ontwikkeling van de front-end, beheer van de aanvragen, enz.) is in 2020 1.500.000 euro vastgelegd. Dit bedrag zal in drie schijven worden vereffend, waarvan de eerste, ten bedrage van 350.000 euro, in 2020.