Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de bedragen voor de bouw van privé- en openbare woningen.

Indiener(s)
Elisa Groppi
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 386)

 
Datum ontvangst: 08/10/2020 Datum publicatie: 11/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 01/12/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
26/10/2020 Ontvankelijk p.m.
01/12/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Tegenover de nood aan betaalbare woningen is het noodzakelijk de bouw van openbare woningen te versnellen en meer bepaald de sociale woningen. U vermeldt dat de bouw van openbare woningen gediversifieerd dient te worden met name via openbare en privépartners. Bijgevolg oriënteert dit de BGHM naar een samenwerkingsvorm met de privésector zoals bijvoorbeeld de projecten “sleutel-op-de-deur”. Graag hadden we dus de details verkregen met betrekking tot de bedragen voor de bouw van woningen volgens de verschillende types.

Graag een antwoord op de volgende vragen:

- Wat is het gemiddeld bedrag voor de bouw van een sociale woning verwezenlijkt door de BGHM?

- Wat is het gemiddeld bedrag voor de bouw van een bescheiden woning verwezenlijkt door de BGHM?

- Wat is het gemiddeld bedrag voor de bouw van een middelgrote woning verwezenlijkt door de BGHM?

- Wat is het gemiddeld bedrag voor de bouw van een bescheiden huurwoning verwezenlijkt door het Woningfonds?

- Wat is het gemiddeld bedrag voor de bouw van een bescheiden koopwoning verwezenlijkt door het Woningfonds?

- Wat is het gemiddeld bedrag voor de bouw van een sociale koopwoning verwezenlijkt door CLTB?

- Wat is het gemiddeld bedrag voor de bouw van een middelgrote koopwoning verwezenlijkt door Citydev?

- Wat is het gemiddeld bedrag voor de aankoop van een sleutel-op-de-deur woning voor het project Emaillerie?

- Wat is het gemiddeld bedrag voor de aankoop van een sleutel-op-de-deur woning voor het project Dries/Libris?

- Wat is het gemiddeld bedrag voor de aankoop van een sleutel-op-de-deur woning voor Les Sources?

- Wat is het gemiddeld bedrag voor de aankoop van een sleutel-op-de-deur woning voor het project Bervoets?

- Kunt u ons een vergelijkende tabel tussen het gemiddeld bedrag voor de aankoop van een sleutel-op-de-deur woning en het gemiddeld bedrag voor de bouw van een woning verwezenlijkt door de BGHM bezorgen?
 
 
Antwoord    ­ Wat betreft de BGHM:

In bijlage 1 ziet u de gemiddelde bedragen voor de bouw van sociale woningen en woningen voor bescheiden of middeninkomens.

Er moet worden opgemerkt dat de cijfers in bijlage 1 prijzen omvatten die tussen 2005 en 2020 variëren en dat zij vóór de berekening van het gemiddelde niet zijn genormaliseerd ten opzichte van de evolutie van de indexcijfers. Dit leidt tot een onderschatting van de bedragen ten opzichte van de prijzen in € voor 2020.

De kosten voor de ontwikkeling van een woonproject zijn dezelfde voor sociale woningen, middeninkomenswoningen en woningen voor bescheiden inkomens.

De vraag betreffende het gemiddelde bedrag voor de bouw van een koopwoning voor middeninkomens door Citydev valt onder de bevoegdheid van de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de heer Rudi Vervoort.

In bijlage 2 vindt u het gemiddelde bedrag voor de aankoop van een sleutel-op-de-deurwoning voor de
projecten Emaillerie, Les Sources, Dries/Libris en Bervoets.

Het antwoord op uw laatste vraag over een vergelijking tussen de gemiddelde aankoopprijs van een sleutel-op-de-deurwoning en het gemiddelde bedrag voor de bouw van een woning door de BGHM vindt u in de verschillende bijlagen.


­
Wat betreft het Woningfonds:

De tabel in bijlage 3 geeft de gemiddelde productiekosten weer van de projecten die door het Woningfonds werden ontwikkeld en waarvan het budget werd bepaald. 

Deze kosten hebben betrekking op de grond, de honoraria voor alle studies, de bouw, de verzekeringen, de intercalaire renten en de beheers- en werkingskosten. 

Zoals gevraagd wordt er een onderscheid gemaakt tussen de huurwoningen en de koopwoningen.


Er moet ook worden opgemerkt dat de kosten voor de aankoop van de grond variëren van 13 tot 25% van de totale kosten van de door het Woningfonds ontwikkelde projecten.


­
Wat betreft CLTB:

De kosten voor de bouw van een CLTB-woning verschillen sterk van project tot project. Dit is met name te verklaren door het aantal woningen per project, aangezien een groot aantal woningen schaalvoordelen oplevert.

De kosten voor de bouw van een woning hangt ook af van de grootte van de woningen. Daarom is de prijs per m² ook een belangrijke factor waarmee rekening moet worden gehouden.

Op basis van drie reeds bewoonde projecten, bedraagt de gemiddelde productiekostprijs 2.000,00 € / m².

Dit is echter geen representatief cijfer omdat het Vandenpeereboom-project een groot project is dat CLTB schaalvoordelen opleverde.

Op basis van de projecten die momenteel in uitvoering zijn, schat CLTB de gemiddelde productiekostprijs per woning op ongeveer 2.250,00 € / m².

De gemiddelde productiekostprijs voor een woning is 232.000,00 euro per reeds bewoonde woning en 261.000,00 euro per woning die in aanbouw is.