Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de en vermoedelijk leegstaande woningen ten aanzien van hun laag waterverbruik.

Indiener(s)
Christophe Magdalijns
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 538)

 
Datum ontvangst: 16/10/2020 Datum publicatie: 11/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 01/12/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/10/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Er zijn veel leegstaande of zelfs verlaten woningen in Brussel. De bijeenkomst van verschillende verenigingen onder de naam "20ste gemeente" schat dat er 30.000 leegstaande woningen zijn voor een oppervlakte van 6.500 km². Huurleegstand is niet inbegrepen in dit astronomische cijfer.

Een manier om de cijfers voor leegstaande woningen te bevestigen is te verwijzen naar de gegevens die door de drinkwaterbedrijven kunnen worden verstrekt, namelijk Vivaqua voor Brussel. Concreet is het de bedoeling om de watermeters te tellen die minder dan 5 m³ per jaar verbruiken.

Met het oog op uw bevoegdheden, waaronder het waterbeleid, wil ik u de volgende vragen stellen:

- Hoeveel watermeters hebben voor de jaren 2018 en 2019 een jaarlijks verbruik van minder dan 5 m³?

- Kunt u, uitgaande van dit cijfer, een schatting maken van het overeenkomende aantal leegstaande en vermoedelijk leegstaande woningen?

- Hoe worden deze indicatieve gegevens gebruikt, in de wetenschap dat de meerderheid zich heeft voorgenomen om leegstaand te bestrijden?
 
 
Antwoord    1/

Voor 2018 en 2019 heeft VIVAQUA de volgende informatie aan de gewestelijke administratie meegedeeld:

­ 2018: 23.442 watermeters met een jaarlijks verbruik van minder dan 5 m³.
­ 2019: 27.228 watermeters met een jaarlijks verbruik van minder dan 5 m³.2/

Deze vraag valt onder de bevoegdheid van mijn collega die belast is met het huisvestingsbeleid, mevrouw Nawal Ben Hamou.


3/

Deze vraag valt onder de bevoegdheid van mijn collega die belast is met het huisvestingsbeleid, mevrouw Nawal Ben Hamou.