Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de fiscale aftrekbaarheid van de dienstencheques.

Indiener(s)
Dominique Dufourny
aan
Sven Gatz, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar ambt, de Promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel (Vragen nr 200)

 
Datum ontvangst: 22/10/2020 Datum publicatie: 14/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 23/11/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
03/11/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Het is niet nodig om het systeem van de dienstencheques of de doeltreffendheid ervan voor het stabiliseren van de tewerkstelling van vele huishoudhulpen uit te leggen. Wel moet bijzondere aandacht worden besteed aan de situatie in de sector, met name aan de verstoringen die de sector ondervindt als gevolg van de Covid-19-crisis.

Aangezien de dienstencheques een gewestelijke aangelegenheid zijn geworden, heeft elk Gewest zijn eigen fiscale regels betreffende de dienstencheques.

In het Vlaams Gewest bedraagt het bedrag van de belastingvermindering 20%, terwijl ze in het Brussels Gewest 15% bedraagt voor een maximum van 1.500 euro per persoon en per jaar. Bijgevolg bedraagt de kost van een dienstencheque (na aftrek van de belastingvermindering) 7,20 euro voor de eerste 166 dienstencheques in het Vlaams Gewest en 7,65 euro voor de eerste 167 dienstencheques in het Brussels Gewest.

Ten slotte zijn de dienstencheques in Vlaanderen 12 maanden geldig, terwijl ze in het Brussels Gewest 6 maanden geldig zijn.

Graag een antwoord op volgende vragen:

1. De gebruikers hechten echter veel belang aan de belastingaftrek. Een verhoging van de fiscale aftrekbaarheid zou leiden tot een aanzienlijke toename van het aantal aangekochte cheques. Zijn er plannen om de fiscale aftrekbaarheid te verhogen tot hetzelfde tarief als het Vlaams Gewest?

2. Gebruikers maken gebruik van het dienstenchequesysteem omdat de aankoopprijs en de toegankelijkheid ervan sterk worden gewaardeerd. De beperkte geldigheidsduur van de dienstencheques is een klein minpuntje. Kan ze verlengd worden tot meer dan 6 maanden?

3. Een groot aantal gebruikers wil een uitbreiding tot activiteiten die momenteel niet door dienstencheques zijn toegestaan, zoals tuinieren en kleine herstelwerkzaamheden in woningen. Kan een dergelijke uitbreiding worden overwogen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
 
 
Antwoord    In antwoord op uw schriftelijke vraag, ben ik zo vrij u mee te delen dat het onderwerp van uw vraag niet tot mijn bevoegdheden behoort, maar eerder tot de bevoegdheden van Minister Bernard CLERFAYT.