Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende resultaten van de interministeriële conferentie Economie en Werkgelegenheid.

Indiener(s)
Michaël Vossaert
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 270)

 
Datum ontvangst: 04/11/2020 Datum publicatie: 14/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 12/01/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/11/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op donderdag 22 oktober, toen het virus weer de kop opstak en nieuwe maatregelen van openbare orde dienden te worden getroffen, had de interministeriële conferentie Economie en Werkgelegenheid plaats.

Na afloop van de conferentie werd de maatregel aangekondigd dat tijdelijke werklozen aan het werk mogen in crisissectoren. Er werden tevens maatregelen aangekondigd, zoals de toelating om studenten en gepensioneerden in dienst te nemen in de zorg- en onderwijssector.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

- Welke punten stonden op de agenda van de interministeriële conferentie?

- Wat zijn de resultaten van de conferentie?

- Welke andere maatregelen werden getroffen, afgezien van de inschakeling van tijdelijke werklozen in de crisissectoren?

- Werden er maatregelen getroffen die voornamelijk betrekking hebben op uw gewestelijke bevoegdheden? Zo ja, welke?
 
 
Antwoord    De interministeriële conferentie Economie-Werkgelegenheid die federaal minister Pierre-Yves Dermagne op 22 oktober 2020 georganiseerd heeft, had als thema ‘Bijstand aan sectoren die getroffen zijn door de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van COVID-19’.

Aanwezig waren de federale kabinetten van de heer Dermagne en de heer Clarinval, de Waalse kabinetten van mevrouw Morréale en de heer Borsus, het Vlaamse kabinet van mevrouw Crevits, het Duitstalige kabinet van mevrouw Weykmans en, voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de heer Clerfayt en ikzelf. De federale kabinetten hebben de maatregelen toegelicht die op hun niveau werden genomen om de sectoren te ondersteunen, namelijk het garanderen van 100% van de eindejaarspremie voor het paritair comité 302, de vrijstelling van de werkgeversbijdragen voor het derde kwartaal van 2020 voor de horecasector en de uitgaans-, spektakel- en evenementensector, en de verdubbeling van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die verplicht zijn om te sluiten. De federale kabinetten hebben gevraagd dat de verschillende entiteiten voor alle genomen maatregelen dezelfde perimeter zouden hanteren op het vlak van de begunstigden.

Er werd een aantal vragen gesteld over andere sectoren en het antwoord van de federale vertegenwoordigers wordt geanalyseerd.

Ook de kwestie van het bevriezen van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen en de controle op de beschikbaarheid werd aangekaart.

Het was in de eerste plaats een eerste bijeenkomst om de balans op te maken en te zorgen voor de uitwisseling van informatie tussen de entiteiten en de samenhang van de te nemen maatregelen.