Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de cijfers inzake fraude bij de MIVB.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 636)

 
Datum ontvangst: 29/10/2020 Datum publicatie: 16/12/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 16/12/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/11/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Fraude kost de MIVB jaarlijks miljoenen euro's. Daartoe zijn verschillende sensibiliseringscampagnes opgezet om fraudeurs af te schrikken en gebruikers die zich aan de regels houden, te belonen.

Vandaar mijn vragen:

1. Hoeveel MIVB-gebruikers overtraden de regels in 2019?

2. Beschikt u over de cijfers per soort overtreding? Zo ja, hoeveel van deze fraudegevallen vallen onder de categorie van gebruikers zonder geldig vervoersbewijs?Hoeveel van deze fraudegevallen vallen onder de categorie gebruikers die geen ticket hebben maar wel over een abbonement beshikken, maar het vergeten zijn?

3. Wat zijn de algemene regels die door de MIVB worden toegepast in geval van het vergeten van een abonnement?

4. Wat zijn de algemene regels die door de stib worden toegepast wanneer men geen geldig ticket kan presenteren bij een controle?

5. Hebben gebruikers de mogelijkheid om te getuigen van hun goede trouw voor het geval ze hun abonnement vergeten zijn?

6. Hoeveel bedraagt het totale bedrag van de geïnde boetes voor het jaar 2019?

7. Wat is het bedrag van de geinde boetes voor de categorie gebruikers die een abonnement hebben, maar dat niet hadden tijdens de controle?
 
 
Antwoord    In 2019 kregen 62.280 mensen een pv omdat ze geen geldig vervoerbewijs bij zich hadden. Dat komt neer op 71.455 pv’s (één persoon kan meerdere pv’s krijgen).

Van deze 71.455 pv’s waren er 9.658 pv’s voor reizigers die hun abonnement vergeten waren.

De tarieven, waaronder ook de tarieven voor de pv’s van vergeten abonnementen, werden vastgelegd in het besluit van de Brusselse regering over de prijzen van het reizigersvervoer op het net van stedelijk en gewestelijk vervoer in het Brussels Gewest.

Dit besluit kan gedownload worden op de website van de MIVB.

Er staat in dat wanneer een reiziger zijn/haar abonnement vergeten is, die een boete krijgt van 10EUR. Deze boete moet betaald worden binnen de tien werkdagen.

Alle reizigers hebben de mogelijkheid om de MIVB te contacteren om zich te verantwoorden en te getuigen van hun goede trouw.

Het totaal bedrag van toeslagen die in 2019 door de MIVB geïnd werden voor inbreuken op de vervoerbewijzen komt neer op 4.628.191 euro.

Wat betreft de pv’s die aan de reizigers gestuurd werden die hun abonnement niet bij zich hadden, komt dat neer op 141.846 euro in 2019.