Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende het verslag van het Rekenhof inzake de onregelmatigheden bij Actiris.

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 54)

 
Datum ontvangst: 09/11/2020 Datum publicatie: 02/12/2020 Referentie: B.I.V. 35 (20/21), Blz. 9
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 02/12/2020 Referentie: B.I.V. 35 (20/21), Blz. 14
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/11/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/11/2020 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
02/12/2020 Ontwikkeling David Leisterh B.I.V. 35 (20/21) 10
02/12/2020 Toegevoegde interpellatie Christophe De Beukelaer B.I.V. 35 (20/21) 12
02/12/2020 Toegevoegde interpellatie Christophe Magdalijns B.I.V. 35 (20/21) 11
02/12/2020 Tussenkomst Gilles Verstraeten B.I.V. 35 (20/21) 13
02/12/2020 Tussenkomst Francis Dagrin B.I.V. 35 (20/21) 14
02/12/2020 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 35 (20/21) 14
02/12/2020 Repliek David Leisterh B.I.V. 35 (20/21) 20