Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de plaatsing van camera's om sluikstorten op de gewestwegen tegen te gaan.

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 299)
aan
Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie (Vragen nr 180)

 
Datum ontvangst: 05/11/2020 Datum publicatie: 20/01/2021 Referentie: B.I.V. 61 (20/21), Blz. 5
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 20/01/2021 Referentie: B.I.V. 61 (20/21), Blz. 6
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/11/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/11/2020 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/01/2021 Uitgesteld
20/01/2021 Ontwikkeling Leila Agic B.I.V. 61 (20/21) 5
20/01/2021 Antwoord namens de bestemmeling Alain Maron B.I.V. 61 (20/21) 6
20/01/2021 Repliek Leila Agic B.I.V. 61 (20/21) 7