Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het beheer van de gegevens inzake de belastingheffing in de LEZ.

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 300)
aan
Sven Gatz, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar ambt, de Promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel (Vragen nr 80)

 
Datum ontvangst: 22/10/2020 Datum publicatie: 14/12/2020 Referentie: B.I.V. 44 (20/21), Blz. 37
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 14/12/2020 Referentie: B.I.V. 44 (20/21), Blz. 38
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/11/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/11/2020 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/12/2020 Ontwikkeling Julien Uyttendaele B.I.V. 44 (20/21) 37
14/12/2020 Antwoord Sven Gatz B.I.V. 44 (20/21) 38
14/12/2020 Repliek Julien Uyttendaele B.I.V. 44 (20/21) 39