Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de opwaardering van de barema's van de agenten van de plaatselijke besturen.

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 220)

 
Datum ontvangst: 29/10/2020 Datum publicatie: 15/12/2020 Referentie: B.I.V. 45 (20/21), Blz. 3
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 15/12/2020 Referentie: B.I.V. 45 (20/21), Blz. 4
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/11/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/11/2020 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/12/2020 Ontwikkeling Francis Dagrin B.I.V. 45 (20/21) 4
15/12/2020 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 45 (20/21) 4
15/12/2020 Repliek Francis Dagrin B.I.V. 45 (20/21) 7