Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de handel in puppy's.

Indiener(s)
Dominique Dufourny
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 221)

 
Datum ontvangst: 30/10/2020 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/11/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/11/2020 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/12/2020 Van de agenda gehaald.
16/12/2020 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag