Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de verlenging van het voorlopig rijbewijs.

Indiener(s)
Stéphanie Koplowicz
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 645)

 
Datum ontvangst: 29/10/2020 Datum publicatie: 19/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 18/12/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/11/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Wegens de lockdown werden, zoals u weet, de voorlopige rijbewijzen die vervielen, verlengd tot 31 december.

De overgrote meerderheid van de personeelsleden van de examencentra zit thans echter in quarantaine. Naar verluidt hebben ze een week geleden meer dan 600 afspraken in het examencentrum van Anderlecht afgezegd. Het risico bestaat dat nog andere afspraken afgezegd worden, als de personeelsleden in quarantaine blijven. De houders van een voorlopig rijbewijs zullen dit jaar geen afspraak meer krijgen en de overgrote meerderheid heeft een voorlopig rijbewijs dat in december vervalt. In Evere doet zich dezelfde situatie voor. De examencentra zullen bijgevolg de achterstand ten gevolge van de lockdown en de huidige quarantaine van de personeelsleden niet kunnen wegwerken. Wallonië zit met hetzelfde probleem en de Waalse regering heeft alle voorlopige rijbewijzen verlengd tot eind mei 2021. In Brussel gaat het om duizenden personen.

Zijn er plannen om de voorlopige rijbewijzen in Brussel te verlengen? Tot wanneer? Wat doet de regering daaraan?
 
 
Antwoord    Het voorlopig rijbewijs is nog altijd een federale bevoegdheid. De FOD Mobiliteit en Vervoer moet dus de nodige maatregelen treffen om de voorlopige rijbewijzen te kunnen verlengen.

Wallonië heeft de documenten verlengd die onder zijn bevoegdheid vallen, zoals met name de geldigheidsduur van een geslaagd theorie-examen, van een geslaagde proef op afgesloten terrein, of van de lesuren.

Momenteel bevindt zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een ontwerpbesluit betreffende de verlenging van de geldigheidsduur van de documenten die nodig zijn om de rijexamens af te leggen ter validatie bij de Raad van State. Het ontwerp werd in eerste lezing door de regering goedgekeurd op 19 november 2020. We doen ons uiterste best opdat de tekst nog naar de 2e lezing gaat en voor het jaareinde in het Belgisch Staatsblad zou worden gepubliceerd.