Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de geluidshinder veroorzaakt door de Ring.

Indiener(s)
Marc-Jean Ghyssels
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 301)
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 195)

 
Datum ontvangst: 23/11/2020 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/11/2020 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
25/11/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
25/11/2020 Verwijzing commissie Mobiliteit Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/12/2020 Uitgesteld
05/01/2021 Van de agenda gehaald.
05/01/2021 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag