Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de standpunten van de Brusselse regering in het Overlegcomité over het algemene karakter van de gezondheidsmaatregelen die leiden tot de stigmatisering en het niet in aanmerking nemen van bepaalde categorieën van de bevolking.

Indiener(s)
Kalvin Soiresse Njall
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 236)
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 122)

 
Datum ontvangst: 13/11/2020 Datum publicatie: 15/12/2020 Referentie: B.I.V. 47 (20/21), Blz. 5
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 15/12/2020 Referentie: B.I.V. 47 (20/21), Blz. 7
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/11/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
25/11/2020 Verwijzing commissie voor gelijke kansen en vrouwenrechten Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/12/2020 Ontwikkeling Kalvin Soiresse Njall B.I.V. 47 (20/21) 6
15/12/2020 Toegevoegde mondelinge vraag Nadia El Yousfi B.I.V. 47 (20/21) 7
15/12/2020 Antwoord Nawal Ben Hamou B.I.V. 47 (20/21) 7
15/12/2020 Repliek Kalvin Soiresse Njall B.I.V. 47 (20/21) 10