Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het ontslag van de muziekprogrammator van Kanal.

Indiener(s)
Pierre-Yves Lux
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 240)

 
Datum ontvangst: 23/11/2020 Datum publicatie: 18/01/2021 Referentie: B.I.V. 58 (20/21), Blz. 3
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 18/01/2021 Referentie: B.I.V. 58 (20/21), Blz. 5
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/11/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
25/11/2020 Verwijzing commissie Territoriale Ontwikkeling Uitgebreid Bureau van het Parlement
18/01/2021 Ontwikkeling Pierre-Yves Lux B.I.V. 58 (20/21) 3
18/01/2021 Antwoord namens de bestemmeling Pascal Smet B.I.V. 58 (20/21) 5
18/01/2021 Repliek Pierre-Yves Lux B.I.V. 58 (20/21) 7