Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de premie voor de taxi’s en de voertuigen met chauffeur

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang (Vragen nr 424)

 
Datum ontvangst: 23/11/2020 Datum publicatie: 20/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 05/01/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/11/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Een premie van 3.000 euro zal worden toegekend aan taxi’s en voertuigen met chauffeur.

- Kunt u ons zeggen wanneer precies ze zal worden toegekend?

- Zijn er welbepaalde criteria te vervullen om deze premie te verkrijgen?

- Geniet deze sector eveneens van het overbruggingsrecht en het dubbel overbruggingsrecht?

- Men spreekt reeds over een derde golf, indien die derde golf echt plaatsvindt, of indien de lockdown wordt verlengd, hebt u gedacht aan een tweede premie voor deze sector?

Er wordt een enveloppe van vijf miljoen euro toegekend aan deze sector.

- Hoe zal deze enveloppe verdeeld worden?

- Worden er andere acties voorzien behalve deze eenmalige premie?
 
 
Antwoord    De regering heeft het besluit aangenomen op 10 december 2020.

De beoogde begunstigden zijn alle natuurlijke of rechtspersonen die houder zijn van een exploitatievergunning voor een taxidienst en/of een verhuurdienst van voertuigen met chauffeur, die vóór 19 november 2020 werd afgegeven door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Overeenkomstig de instructies van de federale minister voor Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s kunnen de exploitanten die in deze sector actief zijn het enkelvoudige overbruggingsrecht ontvangen als hun activiteiten deels onderbroken zijn (vermindering van de omzet, weinig klanten) of het dubbele overbruggingsrecht als hun activiteiten volledig onderbroken zijn (een exploitant die uitsluitend ’s nachts werkt, met de evenementensector bijvoorbeeld)

Deze maatregelen gelden minstens tot het eind van het lopende jaar. Het (dubbele) overbruggingsrecht moet aangevraagd worden bij het desbetreffende sociale verzekeringsfonds.

Deze financiële steun vormt al de tweede premie voor deze sector. Een eerste financiële steun werd toegekend tussen mei en juli 2020.

De financiële steun komt neer op een premie van 3.000 € voor elk van de 1.700 exploitanten die aan de voorwaarden beantwoorden.

Het Gewest heeft ook beslist alle exploitanten vrij te stellen van de belasting op taxi-/limousine-exploitatie voor het jaar 2020 (575 € per taxi en 682 € per limousine).