Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het platform MyActiris

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 518)

 
Datum ontvangst: 23/11/2020 Datum publicatie: 21/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 18/12/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/11/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Actiris heeft het platform MyActiris gelanceerd, waarop werkzoekenden zich gemakkelijk kunnen inschrijven.

Sinds de lancering van MyActiris is 60% van de inschrijvingen en herinschrijvingen via dit kanaal verlopen.

Bovendien maakt 50% van de gebruikers verbinding met het platform via hun smartphone.

Zodra de gebruiker een profiel heeft aangemaakt, kan hij verschillende stappen ondernemen zoals het online publiceren en beheren van zijn CV, het solliciteren naar een jobaanbieding of het downloaden van getuigschriften of andere documenten.

Volgens het rapport van easy.brussels zal in het eerste kwartaal van 2020 een nieuwe functionaliteit operationeel zijn, waardoor een automatische match tussen een gewenst beroep en werkaanbiedingen mogelijk wordt.

Graag een antwoord op volgende vragen:

- Hoeveel mensen hebben zich in 2019 en de eerste helft van 2020 ingeschreven bij Actiris via MyActiris? Welk percentage vertegenwoordigt dit in verhouding tot het totale aantal inschrijvingen bij Actiris in dezelfde periode?

- Is de hierboven beschreven nieuwe functie, die voor het eerste kwartaal van 2020 is gepland, in het platform geïntegreerd? Heeft u onderzoek gedaan naar de effectiviteit ervan? Zo ja, is het aantal mensen dat via het platform een baan heeft gevonden toegenomen?

- Zijn er plannen om verdere functionaliteiten in het platform te integreren? Zo ja, dewelke?
 
 
Antwoord    Onderstaande tabellen geven u een overzicht van het aantal inschrijvingen en herinschrijvingen via het platform MyActiris in 2019 en in de eerste helft van 2020.

Maand

Inschrijvingen 2019

Inschrijvingen 2020

Januari

1.059

1.546

Februari

770

1.132

Maart

Invoering van het UD

1.111

April

992

Mei

830

1.092

Juni

963

1.709

Juli

1.230

1.947

Augustus

1.368

1.981

September

2.789

3.270

Oktober

1.985

2.368

November

1.234

December

998

TOTAAL

13.226

17.148

Maand

Herinschrijvingen 2019

Herinschrijvingen 2020

Januari

7.771

5.068

Februari

5.875

3.782

Maart

Invoering van het UD

4.264

April

3.401

Mei

3.216

3.478

Juni

3.397

4.269

Juli

4.194

4.489

Augustus

3.757

4.074

September

5.874

5.123

Oktober

5.098

4.439

November

3.964

December

3.974

TOTAAL

47.120

42.387De functionaliteit met betrekking tot de automatische matching bestaat sinds maart 2020.

Actiris heeft nog geen studies uitgevoerd naar de effectiviteit van automatische matching en is nog niet in staat om de resultaten van de tewerkstelling van werkzoekenden rechtstreeks te koppelen aan het gebruik van 'MyActiris '.

Er worden regelmatig verbeteringen ingevoerd (levering van Activa-kaarten voor bepaalde WZ, visualisatie van het getuigschrift van verworven competenties, enz.).

In januari 2021 zal toegang tot het geïndividualiseerde actieplan mogelijk zijn vanaf het platform zowel voor Actiris-medewerkers als voor de garantiepartners in het kader van de “Oplossingsgarantie” voor iedereen.

Het is ook de bedoeling om functionaliteiten te integreren waardoor werkzoekenden direct kunnen zien waar ze zich bevinden in hun begeleidingstraject.