Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de kandidaatstelling van uw kabinet voor de nieuwe versie van het Label Ecodynamische Onderneming - follow-up

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang (Vragen nr 427)

 
Datum ontvangst: 18/11/2020 Datum publicatie: 20/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 08/01/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/12/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 28 oktober 2019 ondervroeg ik u over de nieuwe versie van het Label Ecodynamische Onderneming en de deelname van uw kabinet aan dit labelprogramma. In uw antwoord van 06 december 2019 bracht u ons op de hoogte van uw initiatieven op het gebied van ecologisch beheer en milieubeheer:

http://www.parlement.brussels/weblex-quest-det/?lang=nl&moncode=143704&base=1

Op 12 november 2020 werd een nieuwe informatiesessie in de vorm van live webinars aangeboden aan in aanmerking komende instellingen die willen werken aan een ecodynamische aanpak. Volgens mijn informatie zal de volgende informatiesessie plaatsvinden op 8 december 2020.

Deze 17 november 2020 wil ik graag terugkomen op de vooruitgang die is geboekt en de goede praktijken op het gebied van ecologisch beheer die uw kabinet sinds mijn vorige schriftelijke parlementaire vraag heeft toegepast.

In uw hoedanigheid van Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (BHR), belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang, zou ik u het volgende willen vragen:

1. Hebben de leden van uw kabinet deelgenomen aan de opleiding "Communicatie en milieu: uw team mobiliseren!" die plaatsvond op dinsdag 18 februari 2020?

2. Heeft uw kabinet deelgenomen aan de informatiesessie in de vorm van webinars op 12 november 2020?

3. Heeft uw kabinet een project voor ecologisch beheer en een uitvoeringsplan opgesteld en zich kandidaat gesteld voor de nieuwe versie van het label "Ecodynamische Onderneming"?
 
 
Antwoord    Zoals ik u reeds meldde in een eerder antwoord hebben wij inderdaad de doelstelling opgevat om een kandidatuur in te dienen voor het label "Ecodynamische Onderneming”. Ik vermeldde toen al een aantal maatregelen die op mijn kabinet genomen waren zoals de afschaffing van plastic waterflesjes, de geleidelijke vervanging van koffiemachines met individuele capsules, de inventaris van de vuilbakken om het afval beter te kunnen sorteren, een verminderd papiergebruik door een doorgedreven digitalisering enz.

Wij zijn verdergegaan met het inventariseren van maatregelen met het oog op een ecologisch beheer. Dit proces is evenwel gedwarsboomd door de gezondheidscrisis die enorm veel middelen gemobiliseerd heeft. Desondanks zal het weldra zijn afgerond.

De adviseur die zich bezighoudt met milieuzaken op mijn kabinet heeft eind 2019 deelgenomen aan een opleiding georganiseerd door Leefmilieu Brussel. Om materiële redenen heeft hij niet kunnen deelnemen aan de opleiding en het webinar waarnaar u verwijst.

Wat de kandidatuur van mijn Kabinet voor dit label betreft, kan ik u mijn intentie bevestigen om deze in te dienen in de loop van 2021. Zodra de inventarisering van de genomen maatregelen in het kader van het ecologisch beheer effectief zijn afgerond, zullen wij de nodige stappen zetten voor de indiening van onze kandidatuur.