Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de kandidaatstelling van uw kabinet voor de nieuwe versie van het Label Ecodynamische Onderneming - follow-up

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische transitie en Wetenschappelijk onderzoek (Vragen nr 281)

 
Datum ontvangst: 18/11/2020 Datum publicatie: 20/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 18/01/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/12/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 28 oktober 2019 ondervroeg ik u over de nieuwe versie van het Label Ecodynamische Onderneming en de deelname van uw kabinet aan dit labelprogramma. In uw antwoord van 10 december 2019 bracht u ons op de hoogte van uw initiatieven op het gebied van ecologisch beheer en milieubeheer:

http://www.parlement.brussels/weblex-quest-det/?lang=nl&moncode=143711&base=1

Op 12 november 2020 werd een nieuwe informatiesessie in de vorm van live webinars aangeboden aan in aanmerking komende instellingen die willen werken aan een ecodynamische aanpak. Volgens mijn informatie zal de volgende informatiesessie plaatsvinden op 8 december 2020.

Deze 17 november 2020 wil ik graag terugkomen op de vooruitgang die is geboekt en de goede praktijken op het gebied van ecologisch beheer die uw kabinet sinds mijn vorige schriftelijke parlementaire vraag heeft toegepast.

In uw hoedanigheid van staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG), belast met Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (bevoegdheid gedelegeerd door minister Alain Maron), zou ik u het volgende willen vragen:

1. Hebben de leden van uw kabinet deelgenomen aan de opleiding "Communicatie en milieu: uw team mobiliseren!" die plaatsvond op dinsdag 18 februari 2020?

2. Heeft uw kabinet deelgenomen aan de informatiesessie in de vorm van webinars op 12 november 2020?

3. Heeft uw kabinet een project voor ecologisch beheer en een uitvoeringsplan opgesteld en zich kandidaat gesteld voor de nieuwe versie van het label "Ecodynamische Onderneming"?
 
 
Antwoord    Geen enkel lid van het kabinet heeft deelgenomen aan de opleiding “Communicatie en milieu: uw team mobiliseren!”, noch aan de informatiesessie via webinar van 12 november 2020.

Het dossier met het oog op dit label wordt momenteel opgesteld. De uiterste indieningsdatum van de aanvraag is 2 juni 2022. Het project inzake ecologisch beheer wordt op verschillende fronten voortgezet, met name via het interne mobiliteitsbeleid, het beleid voor de aankoop en levering van verbruiksgoederen en schoonmaakproducten, de terugwinning van meubilair voor de inrichting van de kabinetten en het afvalbeheer.