Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de uitgaven in verband met deelname aan de cvba NEO.

Indiener(s)
Petya Obolensky
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 438)

 
Datum ontvangst: 27/11/2020 Datum publicatie: 01/02/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 26/01/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/12/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In de uitgavenbegroting voor 2021 voor opdracht 3 merken wij op dat 8,4 miljoen euro wordt uitgetrokken voor deelname aan de cvba Neo. Wij zouden graag details over deze BA willen hebben.

Graag een antwoord op volgende vragen:

- Wat betekent "deelname aan de cvba Neo"? Hoe staat het met de projecten op de Neo website?

- Wat is het totale bedrag dat het Gewest uitgeeft voor deelname aan de cvba Neo?

- Hoopt het Gewest een deel van dit geïnvesteerde bedrag terug te krijgen? Op welke manier?
 
 
Antwoord    Met het oog op de uitbouw van een internationale attractiepool in het noorden van Brussel staat op de Heizelvlakte een hele reeks investeringen op stapel. De vennootschap NEO is met het beheer van dit investeringsprogramma belast en heeft daartoe een kapitaal meegekregen van 335 miljoen euro, waarvan 50% afkomstig van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hetzij 167,5 miljoen euro.

Het Gewest heeft ervoor gekozen dit kapitaal vol te storten in de vorm van 20 annuïteiten met een constant bedrag van 8.375.000 euro.

Het project NEO1 (een stadsdeel dat ontwikkeld wordt rond woningen, een winkelpool en een toeristisch cultuur- en recreatieaanbod) heeft enigszins vertraging opgelopen, zowel door de moeilijke gesprekken met het Vlaams Gewest over de uitwerking van mobiliteitsoplossingen als door het ontbreken van adequate planologische instrumenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Toch blijft de opdrachtnemende groep URW geëngageerd en overtuigd van de attractiviteit van de Brusselse site. Ze is zich aan het voorbereiden om tijdens het eerste kwartaal van 2021 haar contract formeel te verlengen.

Voor het project NEO2, dat voorziet in een brede onthaalcapaciteit voor internationale congressen, met inbegrip van de bijhorende hotelcapaciteit, hebben de overheden ingevolge de gezondheidscrisis moeten afzien van de bestaande overheidsopdracht. Het project moet dus worden herzien, waarbij één piste erin kan bestaan van deze omstandigheden gebruik te maken om ditmaal een interventie te voorzien binnen de bestaande perimeter van het Tentoonstellingspark op de Heizel.

De projecten « Sportpark », « Uitbreiding Verregatpark » en het project « Verbindingsweg » in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn in uitvoering gecombineerd met de heraanleg van de wegen.

Daarnaast lopen ook de projecten voor de verlenging van de tramsporen (niet gefinancierd door NEO maar wel deel van de globale herontwikkeling van de Heizelvlakte) ter hoogte van de Houba de Strooperlaan, binnenkort ook voortgezet langs de Keizerin Charlotte- en de Miramarlaan.

Tot nog toe heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de eerste zeven kapitaalschijven van 8.375.000 euro volgestort voor de jaren 2014 tot 2020, hetzij een totaal bedrag van 58.625.000 euro. Dit bedrag zal jaarlijks worden aangevuld tot het totale bedrag van de inbreng van het Gewest in de cvba NEO is bereikt, hetzij 167,5 miljoen euro.

Aangezien het maatschappelijk doel van de vennootschap NEO ongewijzigd is, zijn ook haar kapitaalbehoeften niet neerwaarts geëvolueerd.

De schijf 2020 is betaald op 17 december.

Alle door het Gewest en de Stad geïnvesteerde bedragen zullen onrechtstreeks een groot economisch terugverdieneffect genereren:
- Dankzij Neo 1 kunnen gedurende de vier jaar van de werf +/-1.600 jobs gecreëerd worden in de bouwsector en +/- 4.000 jobs (3.000 rechtstreekse arbeidsplaatsen en 1.000 onrechtstreekse banen) tijdens de exploitatie.
- De congressector zal een aanzienlijk terugverdieneffect hebben voor het Gewest.

Aangezien het belang en de uitdagingen verbonden aan de MICE-functie op de Heizelvlakte niet ter discussie staan, zijn de middelen die het Gewest in dit project geïnvesteerd heeft nog steeds ten volle verantwoord. Wij zullen nauw toezien op de beslissingen ter zake.

Ten slotte is eveneens berekend dat ook op fiscaal vlak het NEO1-project voor sterke terugverdieneffecten zal zorgen (cfr. tabel):

Begunstigde

Werffase (terugverdieneffect voor de duur van de werf)

Exploitatiefase (jaarlijks terugverdieneffect)

Etat – TVA/ Staat - BTW

+/- 19 m (*)

+/- 92 m (**)

Etat – autre fiscalité/Staat andere fiscaliteit

+/- 170 m

Tussen 65 en 75 miljoen (***)

Région Bruxelles Capitale/ Brussels Hoofdstedelijk Gewest

+/- 4,7 m

Tussen 2,6 en 5,9 miljoen

Ville de Bruxelles/Stad Brussel

+/- 2 m

Tussen 2,9 en 5,9 miljoen (***)

(*)

Niet recupereerbare BTW voor prestaties verricht voor het ontwerp en de bouw van het project.

(**)

BTW op toekomstige verkopen binnen het project – raming op basis van de BTW-inkomsten gegenereerd bij het project « Mall of Scandinavia in Stockholm », met een correctie omdat in Zweden een BTW van 25% geldt en hier 21%.

(***)

De vrij brede vork houdt verband met de onzekerheid over het toekomstig kadastraal inkomen van de gebouwen.