Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de verbetering van de frequenties van bus 36 en de bediening met het openbaar vervoer in Sint-Pieters-Woluwe.

Indiener(s)
Ingrid Parmentier
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 670)

 
Datum ontvangst: 07/12/2020 Datum publicatie: 01/02/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 18/12/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/12/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Bus 36 is de enige bus die de gemeente Sint-Pieters-Woluwe doorkruist. Tijdens de spitsuren passeert hij slechts om de 12 minuten. In 2018 werd nochtans in een petitie met 1200 handtekeningen gevraagd de frequentie en de stiptheid van de lijn te verhogen en werd voorgesteld de bestaande lijn en de frequenties te verdubbelen door een verlenging in te richten tussen het Trammuseum - Sint-Aleidis en Stokkel1. Er werd met deze aanvragen geen rekening gehouden in het busplan.

Teneinde de bewoners en ook de andere personen die in deze gemeente moeten zijn ertoe aan te zetten zich duurzamer te verplaatsen zou het sterk aangewezen zijn het openbaar vervoeraanbod uit te breiden.

Graag een antwoord op de volgende vragen:

- Om welke redenen is de frequentie van bus 36 zo laag? Bestaan er projecten om de frequentie te verhogen?

- Behalve bus 42 die er zou moeten komen de komende jaren, welke zijn de maatregelen die overwogen worden om de bediening met het openbaar vervoer uit te breiden in de gemeente Sint-Pieters-Woluwe?


1 https://lacapitale.sudinfo.be/207908/article/2018-03-21/woluwe-saint-pierre-les-usagers-du-bus-36-sont-inquiets
 
 
Antwoord    Ook al heeft de Brusselse regering de ambitie om de bediening met het openbaar vervoer te versterken om duurzame mobiliteit aan te moedigen, is het uiteraard niet mogelijk om alle MIVB-lijnen tegelijk te verhogen.

Er is altijd een kwestie van haalbaarheid en budget, in een netwerk dat uit meer dan 70 lijnen bestaat.

Het is niet juist om te zeggen dat er nooit iets gedaan is voor lijn 36.

Er is in de eerste plaats het fundamentele verschil tussen het effect van een verbetering van het aanbod op de piekmomenten en op andere momenten.

Tijdens de spits wordt de hele vloot ingezet op het net en elke toename vereist een uitbreiding van de vloot, wat aanzienlijke kosten met zich meebrengt. Hierdoor zijn de mogelijkheden beperkt en wordt de MIVB gevraagd om dergelijke aanpassingen bij voorrang uit te voeren op de drukste lijnen of assen. Vanuit datzelfde idee werd het busplan ontwikkeld.

Wat lijn 36 betreft, breidde de MIVB enkele jaren geleden de spitsuren uit, tijdens de schooluren en tijdens korte en lange vakantieperiodes.

In september 2018 verbeterde de MIVB de frequentie ‘s avonds en op zondag.

En ook dit jaar is in periodes van korte schoolvakanties de dienstregeling overdag versterkt.

In het kader van het busplan wil de MIVB de frequentie van de 36 tijdens de spits kunnen verhogen van 12 naar 10 minuten.

Dit is afhankelijk van de lopende besprekingen met de gemeente Sint-Pieters-Woluwe over de aanleg van de eindpunten in de omgeving van Konkel en Stokkel. Afhankelijk van het gekozen traject voor elk van de lijnen zal er een impact zijn op het verbruik van de vloot.

De uitbreiding van lijn 42 is uiteraard een vlaggenschipproject voor de mobiliteit in Sint-Pieters-Woluwe.

Het zal het aanbod aan de haltes op het westelijke deel van lijn 36 verdubbelen (tussen de Tervurenlaan en de gemeentegrens) en vooral deze wijken voorzien van nieuwe verbindingen die volledig complementair zijn aan wat lijn 36 nu al biedt.

Dit bespaart de inwoners tijd om andere gemeenten te bereiken waarvoor vandaag de dag soms 1 of 2 aansluitingen nodig zijn, bijvoorbeeld naar Elsene of Watermaal-Bosvoorde.

We moeten er ook aan herinneren dat lijn 8 in 2018 werd gecreëerd. Deze lijn zorgt voor een betrouwbare verbinding, met een hoge frequentie tussen de twee Woluwes.

In de komende jaren wil de MIVB de oude trams op de Tervurenlaan vervangen door lagevloermodellen.

Dit moet de lijnen 39 en 44 volledig toegankelijk maken, het geen ook een van de doelstellingen is die de regering nastreeft.

Om dit doel te bereiken zal het station Montgomery moeten worden vernieuwd om het station, waar het eindpunt van deze lijnen ligt, geschikt te maken voor deze trams. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de bovengrondse lus via de G. en J. Martinstraat en de Hertogstraat definitief af te schaffen, wat al lang door de omwonenden wordt gevraagd.

Zoals uit dit voorbeeld blijkt, draagt dit mobiliteitsproject bij aan meerdere doelstellingen.