Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het diploma bedrijfsbeheer voor startende zelfstandigen.

Indiener(s)
Khadija Zamouri
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 529)

 
Datum ontvangst: 09/12/2020 Datum publicatie: 18/12/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 18/12/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/12/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Sinds de zesde staatshervorming zijn de gewesten bevoegd om de voorwaarden voor de toegang tot het beroep vast te stellen. Sinds 1 september 2018 zijn de basiskennis van het bedrijfsbeheer en de toegangsvoorwaarden tot de beroepen in Vlaanderen afgeschaft. In Brussel moeten startende zelfstandigen nog steeds een diploma bedrijfsbeheer behalen.

In de commissievergadering van 4 december 2019 gaf u aan dat de administratie zich zal buigen over de eis van de basiskennis bedrijfsbeheer voor startende zelfstandigen. Een hervorming zou worden voorbereid met de sector en uw Waalse tegenhanger.

Hierover had ik u graag volgende vragen gesteld:

- Wat is de stand van zaken inzake de lopende gesprekken tussen de sector en de administratie met het oog op de hervorming van de toegang tot gereglementeerde beroepen en de verplichting voor startende zelfstandigen om een diploma bedrijfsbeheer te behalen?

- Is er al een tussentijds rapport beschikbaar over deze gesprekken? Acht u een afschaffing van de eis van de basiskennis van het bedrijfsbeheer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mogelijk, zoals nu het geval is in Vlaanderen?
 
 
Antwoord    Ik dank u voor deze vraag, maar zij valt onder de bevoegdheid van mevrouw Barbara Trachte.