Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de toekomst van de werkgelegenheid in het openbaar ambt.

Indiener(s)
Luc Vancauwenberge
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 227)

 
Datum ontvangst: 08/12/2020 Datum publicatie: 01/02/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 18/01/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/12/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In het kader van de begrotingsbesprekingen werd ons uitgelegd dat talent.brussels bezig was met de invoering van nieuwe beleidsmaatregelen, waaronder een beleid van "flexibilisering". In uw beleidsbrief staat ook het volgende: “We willen vandaag nog verder gaan in termen van vereenvoudiging, efficiëntie, digitalisering, omdat de rigiditeit van bepaalde artikelen het voor de DHR’s en de leidinggevenden niet mogelijk maakt om te vertrouwen op een voldoende flexibele tool om een efficiënt personeelsbeheer te garanderen. Wij willen deze nieuwe versie van het statuut samen met alle gewestelijke partners opbouwen.”.

- Op welke flexibiliteitsmaatregelen richt u zich momenteel bij uw acties en besprekingen?

- Zijn de vakbonden hierbij betrokken? Zo ja, hoe en wanneer?

- Welke artikelen worden als "rigide" beschouwd en waarom?

- Met betrekking tot de statutaire aanwerving in de gewestelijke overheidsdienst en in de daaronder ressorterende organisaties, hebt u een mening over de ontwikkeling van het aantal ervan in de afgelopen jaren? Hoe staat het daarmee volgens de verschillende organisaties?

- Wij hebben in uw beleidsbrief gelezen dat de kwestie van de "vereenvoudiging van de statutaire aanwerving" de prioriteit was bij de oprichting van talent.brussels. Is dat vandaag de dag nog zo? Wat zijn de kwantitatieve doelstellingen inzake statutaire medewerkers? Gaat het om een verhoging van het aantal of gewoon om de "voortzetting" van het reeds bestaande beleid?

- Wat zijn vandaag de dag de concrete problemen waarop deze "vereenvoudiging" een antwoord zou moeten bieden?
 
 
Antwoord    De HRD was van mening dat het percentage van de status de verhouding was tussen het aantal personeelsleden met een status en het aantal arbeidscontractanten voor SPRB.

Hier zijn de cijfers :

Jaar

geregistreerde functionarissen

Gemiddeld aantal contractuele functionarissen

%

2014

5

629

0,79%

2015

35

650

5,39%

2016

17

656

2,59%

2017

17

643

2,64%

2018

10

536

1,87%

2019

34

543

6,26%

2020

27

523

5,17%