Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de uitgaven in de begroting 2021 voor SmartMove.

Indiener(s)
Luc Vancauwenberge
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 229)

 
Datum ontvangst: 08/12/2020 Datum publicatie: 25/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 08/01/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/12/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In de uitgaven voor BA 31.002.08.01 "algemene werkingskosten" wordt SmartMove in de verantwoording vermeld onder andere uitgavenposten, terwijl het Rekenhof alleen "stadstol" vermeldt.

Kunt u de verschillende uitgavenposten nader toelichten die in aanmerking zijn genomen om tot een voorlopige uitgave van 93 miljoen euro voor deze BA te komen?

Gaat het bij SmartMove om nieuwe camera's en de ontwikkeling van een app? Hoeveel camera's en van welk type?
 
 
Antwoord    De basisallocatie waarvan sprake omvat een inschatting van de uitgaven en investeringen die noodzakelijk zullen zijn voor de implementatie van SmartMove.

SmartMove is een politiek voorstel tot de invoering van een slimme kilometerheffing dat in de komende weken en maanden het voorwerp zal uitmaken van verregaand overleg met de gewesten en andere stakeholders. Het is evenwel een kwestie van goed bestuur dat de regering reeds op voorhand in de nodige middelen voorziet.

Het betrokken bedrag werd bepaald op basis van de eerste inschattingen en inzichten die voortspruiten uit de préprojectfase. Dit komt onder meer neer op bijkomende investeringen in hardware (zoals een evaluatie en uitbreiding van het huidige ANPR-cameranetwerk), de ontwikkeling van software, de aanwerving extra personeel en andere projectkosten.

De uiteindelijke hoegrootheid van de diverse cost drivers zal verder worden verfijnd in functie van nog te maken keuzes en verwachtingen die in de projectfase naar voren zullen komen en beslist zullen worden.