Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het personeelsbestand van de ministeriële kabinetten.

Indiener(s)
Christophe Magdalijns
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 452)

 
Datum ontvangst: 27/10/2020 Datum publicatie: 10/02/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 04/02/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/12/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 14 oktober publiceerde de N-VA op sociale netwerken het aantal kabinetsmedewerkers per regering of groep van regeringen.

Deze cijfers zijn afkomstig van vrij toegankelijke informatie op het internet en zien er als volgt uit:
­ 838 mensen voor de federale regering;
­ 782 personen voor de Waalse regering en de Federatie Wallonië-Brussel;
­ 375 voor de Brusselse regering;
­ 289 voor de Vlaamse regering.

Deze cijfers zijn op zich verhelderend en lijken aan te tonen dat de kabinetten op federaal, Brussels en Franstalig niveau overbezet zijn en het resultaat zijn van "slecht bestuur".

Bijgevolg wens ik u de volgende vragen te stellen:

­ Hoeveel mensen van alle categorieën zijn er werkzaam op de kabinetten van uw regering?

­ Kunt u mij een verdeling geven tussen de kabinetten?

­ Wat is het percentage van gedetacheerde werknemers van overheidsdiensten?

­ Waar kunnen wij deze gegevens vrij toegankelijk op een betrouwbare en nauwkeurige basis vinden?
 
 
Antwoord    1.

De kabinetten van de Ministers en Staatssecretarissen van mijn regering tellen samen 386 medewerkers.


2.

Mijn kabinet telt 83 personen.
Het kabinet van Minister Elke Van den Brandt telt er 44. Dat van Minister Alain Maron 54, het kabinet van Minister Sven Gatz 38 en het kabinet van Minister Bernard Clerfayt 45. Voor wat de Staatssecretarissen betreft: het kabinet van mevrouw Ben Hamou telt 47 personen, dat van mevrouw Trachte 38 en dat van de heer Smet 37.

In deze cijfers zijn de kabinetten van het Verenigd College en van het College van COCOF en VGC inbegrepen.


3.

Van alle medewerkers van de ministeriële kabinetten zijn er 127 gedetacheerd door een overheidsbestuur.


4.

De volledige samenstelling van de kabinetten van de leden van mijn regering kan worden geraadpleegd op de website van het gewest en op de officiële websites van de Ministers en Staatssecretarissen. Er bestaat geen officiële wettelijke grondslag om de gegevens over de herkomst van de gedetacheerde kabinetsleden vrij te geven.