Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de geboekte resultaten betreffende het Good Food Kantine-label.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie (Vragen nr 615)

 
Datum ontvangst: 28/10/2020 Datum publicatie: 01/02/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 29/01/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/12/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Het Good Food Kantine-label is ingevoerd in het kader van de Good Food-strategie.

In februari 2019 hebben 35 kantines het Good Food Kantine-label gekregen
1.

Als men de gids van de Good Food producenten, winkels en restaurants online raadpleegt (cf. https://goodfood.brussels/nl/gids), stelt men vast dat 52 kantines over het Good Food-label beschikten op 27 oktober 2020.

Om mijn informatie te vervolledigen, zou ik u de volgende vragen willen stellen:

Sinds februari 2019,

1. Hoeveel kantines hebben zich kandidaat gesteld voor het Good Food-label?

2. Wat zijn de belangrijkste obstakels waardoor kantines zich niet kandidaat kunnen stellen voor het Good Food-label en/of het label niet kunnen krijgen?

3. Welke begrotingsmiddelen zijn uitgetrokken voor het programma Good Food Kantine? Zijn ze toereikend? Over welke cijfers beschikt de minister?


1 http://www.parlement.brussels/weblex-quest-det/?lang=nl&moncode=142175&base=1, geraadpleegd op 27 oktober 2020.
 
 
Antwoord    1/

Begin januari 2021 waren er 56 kantines met het ‘Good Food’-label. 31 kantines worden momenteel begeleid.


2/

Een van de geïdentificeerde obstakels is het gebrek aan bekendheid van het ‘Good Food’-label. Uit een enquête onder de kantines
1 blijkt dat slechts de helft van de respondenten het ‘Good Food’-label kent.

Het tweede obstakel is de procedure en de tijd die nodig is om een kandidaatsdossier samen te stellen (te verzamelen bewijsstukken, enz.) en om de praktijken aan te passen aan de criteria van het label.

De door de ondervraagde kantines opgeworpen obstakels met betrekking tot de integratie van meer duurzaamheid in de menu's zijn: afkeer van verandering, gebrek aan infrastructuur om ter plaatse te koken, gebrek aan menselijke en financiële middelen, en verwatering van de beslissingsbevoegdheid over het voedingsaanbod (openbare aankoper, kantinebeheerder, enz.).


3/

Het ‘Good Food Kantine’-programma vertegenwoordigt een jaarlijks budget van ongeveer 120.000 euro. Dit budget omvat praktische en theoretische opleidingen (34.500 euro), een helpdeskservice en begeleiding bij de labeling (51.300 euro) en de controles van de kandidaten voor het ‘Good Food’-label (30.000 euro). Er wordt ook een klein communicatiebudget ter beschikking gesteld voor de productie van hulpmiddelen en het valoriseren van de kantines (stickers, folders, enz.) (max. 5.000 euro per jaar).

Gezien de cijfers betreffende de impact en de tot nu toe toegewezen middelen lijkt het erop dat het bestaande systeem zal moeten worden aangepast om meer kantines te bereiken en verdergaandere veranderingen teweeg te brengen. Het jaar 2021 zal worden besteed aan de co-constructie van de ‘Good Food 2.0.’-strategie met alle belanghebbenden van het voedingssysteem. Tijdens dit raadplegingsproces zullen de doelstellingen en de middelen die nodig zijn om deze te bereiken, moeten worden vastgesteld.


1 Inventaris van de Brusselse kantines, Sonecom, 2020