Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de uitgaven voor de stichting Kanal.

Indiener(s)
Petya Obolensky
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 456)

 
Datum ontvangst: 27/11/2020 Datum publicatie: 27/01/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 25/01/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/12/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    We stellen vast dat de stichting Kanal aanzienlijke middelen krijgt. Waarvoor en voor wie zijn de middelen bestemd? Er circuleren kritische geruchten dat het een elitair museum zou worden, dat mikt op een internationale topclientèle, terwijl het de Brusselse en federale culturele instellingen aan alles ontbreekt om de gebouwen te onderhouden.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

- Waarvoor zijn de 30 miljoen voor de werking van de stichting Kanal bestemd?

- Zullen de middelen voor de stichting Kanal gepaard gaan met extra aandacht voor de huurprijzen? Wat bent u van plan om de vastgoedspeculatie te voorkomen die gepaard kan gaan met dergelijke projecten?

- Wat is het totale kostenplaatje van het project Kanal?
 
 
Antwoord    Het bedrag van 30 miljoen euro waarover u het hebt, dient niet om de werking te financieren, maar wel om te investeren en wordt dus bestemd voor het gebouw en de werken. Het is ingeschreven op basisallocatie 33.002.16.01.6171. In antwoord op vragen van uw collega’s en tijdens de begrotingswerkzaamheden werd al meermaals een uitgebreide stand van zaken van de verschillende opdrachten met betrekking tot die werken bezorgd. Ik verwijs u naar die antwoorden, die opgenomen zijn in de verslagen van het parlement.

De totale kostprijs van het project Kanal is al veelvuldig voorgesteld. Wij verwijzen u naar de beheersovereenkomst met de stichting Kanal, die voorziet in een totaal budget van 125 miljoen euro voor de werken en van 25 miljoen euro excl. btw voor de studies, aan de prijzen van 2017. Die bedragen zullen nader bepaald worden naarmate de opdrachten die de werken indelen in percelen, worden toegewezen.

Ik wil u ook geruststellen en er u tegelijk aan herinneren dat het niet de bedoeling is om van Kanal een museum te maken dat voorbehouden is voor een welgesteld publiek uit het buitenland of uit Brussel.

Zo worden op de eerste plaats partnerschappen met buurtverenigingen aangegaan om bemiddelingsmodules op te zetten en het museum op die manier een raakvlak te geven met zijn omgeving.

Voor wat de huurprijzen betreft, wil ik erop wijzen dat de toegang tot een degelijke woning een van de prioriteiten van de Brusselse regering is. Staatssecretaris voor huisvesting Nawal Ben Hamou maakte op 7 januari een noodplan voor huisvesting bekend. Er komen steunmaatregelen voor huurders. Ik zou u willen verzoeken om uw vragen daarover te stellen aan mijn collega die daarvoor bevoegd is.